Elő(bb)re hozott jogvédelem és a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v4i1.81

Kulcsszavak:

helyi önkormányzatok, ideiglenes alkalmazási tilalom, törvényességi felügyelet, változtatási tilalom

Absztrakt

A tanulmány a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeleti jogkörének gyakorlati alkalmazását és annak hatásait vizsgálja, különös tekintettel a változtatási tilalom jogintézményére. Az elemzés részletesen tárgyalja a törvényességi felügyelet jogi kereteit, az alkalmazott eszközöket, valamint a jogvédelem különböző aspektusait a helyi önkormányzati gyakorlatban. Kiemelt figyelmet fordít a tanulmány a változtatási tilalomra mint alapjogra, különösen a tulajdonhoz való jogra gyakorolt hatásainak értékelésére, beleértve az alkotmánybírósági és kúriai döntések releváns gyakorlatát is. A tanulmány alapvető célja, hogy bemutassa a törvényességi felügyeleti eljárások és a változtatási tilalom alkalmazásának aktuális kihívásait, és javaslatokat tegyen a jogalkotási keretek továbbfejlesztésére. Az eredmények rámutatnak arra, hogy a helyi önkormányzatok által gyakorolt hatalom és a törvényességi felügyelet közötti kapcsolat kulcsfontosságú a helyi döntéshozatali folyamatok átláthatósága és a jogállamiság szempontjából. Ezen felül a tanulmány a változtatási tilalom által előidézett esetleges alapjogi korlátozások arányosságát is értékeli, az önkormányzati autonómia és a közérdek egyensúlyának megőrzése érdekében. A kutatás során azonosított problémák és az azokra adott javaslatok hozzájárulnak a jogvédelmi mechanizmusok hatékonyságának növeléséhez, valamint elősegítik a helyi önkormányzati rendszerek demokratikus működésének erősítését Magyarországon.

Hivatkozások

Bencsik A. (2020). Az építési jog szakigazgatási alapjai. In Lapsánszky A. (Szerk.), Közigazgatási jog. Szakigazgatásaink elmélete és működése (pp. 658–681). Wolters Kluwer.

Gárdos-Orosz F. (2020). Az alapjogok korlátozása. In Jakab A., Könczöl M., Menyhárd A., & Sulyok G. (Szerk.), Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Alkotmányjog rovat, rovatszerkesztő: Bodnár E., & Jakab A.). Online: https://shorturl.at/enIV0

Harmathy A. (2007). A tulajdonjog korlátozásáról. Acta Universitatis Szegediensis: Acta juridica et politica, 69(1–48), 237–245. Online: https://shorturl.at/jATZ2

Kelemen R. (2016). A közigazgatási bíráskodás és a garanciális panasz szabályozása, avagy ki volt az alkotmány őre a dualizmusban? Acta humana: emberi jogi közlemények, 4(2), 95–116. Online: https://shorturl.at/fDI14

Orosz Dzs., & Sonnevend P. (2023). A tulajdonhoz való jog. In Jakab A., Könczöl M., Menyhárd A., & Sulyok G. (Szerk.), Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Alkotmányjog rovat, rovatszerkesztő: Bodnár E., & Jakab A.). Online: https://shorturl.at/oRU58

Rámhápné Radics K. (2023). Helyi önkormányzati autonómia: mi változik, mi marad? KözigazgatásTudomány, 3(1), 85–98. https://doi.org/10.54200/kt.v3i1.50

Szalai É. (2013). Az építési igazgatás, építési jog alapjai. In Lapsánszky A. (Szerk.), Közigazgatási jog. Fejezetek szakigazgatásaink köréből. II. kötet (pp. 263–314). CompLex.

Vargáné Fekete M. (2017). Építésügyi igazgatás. Dialóg Campus.

Downloads

Megjelent

2024-07-05

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

How to Cite

Elő(bb)re hozott jogvédelem és a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete. (2024). KözigazgatásTudomány, 4(1), 77-91. https://doi.org/10.54200/kt.v4i1.81