A szubjektív jogvédelem korlátai az utakat érintő telekalakítási ügyekben

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v3i2.61

Kulcsszavak:

szabályozási vonal, közút, kivett közforgalom elől el nem zárt magánút, helyi építési szabályzat, jogértelmezés

Absztrakt

A telekalakítási eljárás egy olyan speciális eljárás, amelynek során egyszerre kell érvényesülnie az ingatlan-nyilvántartási- és építésjogi követelménynek. Az építésjogi követelmények körébe tartozó szabályozási vonalak megtartásának szükségessége tekintetében az elmúlt bő tíz évben a bírói gyakorlat azt a kógens szabályt, miszerint a szabályozási vonal mentén kötelező telket alakítani a szubjektív jogvédelem irányába elmozdulva jelentősen felpuhította. Szintén az elmúlt bő tíz évre tehető egy olyan „rossz gyakorlat” kialakulása is, melynek keretében a jegyzői szakhatóság nem, vagy legalábbis nem minden esetben követelte meg azt, hogy a telekalakítási eljárás keretében a helyi építési szabályzatban közútként kijelölt terület valóban közútként alakuljon ki, hanem elfogadta azt is, amennyiben a kialakuló ingatlan telekalakítás utáni megnevezése kivett közforgalom elől el nem zárt magánút lett. Tovább rontott a helyzeten, hogy ezen telekalakítások általában anélkül kerültek átvezetésre az ingatlan-nyilvántartásban, hogy a közforgalom elől el nem zárt magánutak valóban megépültek volna. Az így kialakult jogszabálysértő helyzet pedig tovább gyűrűzött az építéshatósághoz is.

Hivatkozások

Bencsik A. (2020). Az építési jog szakigazgatási alapjai. In Lapsánszky A. (Szerk.), Közigazgatási jog. Szakigazgatásaink elmélete és működése (pp. 658–681). Wolters Kluwer.

F. Rozsnyai (2020). Az Ákr. jogorvoslati rendszerének jellemzői. In Fazekas M. (Szerk.), Közigazgatási jog. Általános rész III. (pp. 280). ELTE Eötvös.

Lenkovics B. (2014). Dologi jog. Eötvös József Könyvkiadó.

Szalai É. (2017). Az Ákr. jogorvoslati rendszerének jellemzői. In Fazekas M. (Szerk.), Közigazgatási jog. Általános rész III. (pp. 275–279). ELTE Eötvös.

Varga Zs. A. (2017). A közigazgatás jogvédelmi rendszere. In Jakab A., & Fekete B. (Szerk.), Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Online: http://ijoten.hu/szocikk/a-kozigazgatas-jogvedelmi-rendszere

Downloads

Megjelent

2023-12-12

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

How to Cite

A szubjektív jogvédelem korlátai az utakat érintő telekalakítási ügyekben. (2023). KözigazgatásTudomány, 3(2), 132-145. https://doi.org/10.54200/kt.v3i2.61