Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Szerzői útmutatók

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A kézirat benyújtásával a Szerzők szavatolnak azért, hogy a benyújtott kézirat saját eredeti kutatásaikon alapul, korábban jelen formában nem jelent még meg és közlésre sem került máshol befogadásra.

A kétszeres vak lektorálás követelményeinek megfelelően a Szerzők olyan anonimizált kéziratot nyújthatnak be, amely mellőz mindenfajta szerzőségre utaló önhivatkozást és egyéb utalást (pl. „erről bővebben itt írtam”, stb.). A szerzőségre vonatkozó személyes adatokat, az esetleges köszönetnyilvánításokat és a kézirat finanszírozásával kapcsolatos információkat a Szerzők az erre a célra rendszersített Szerzői Adatlapon adhatják meg.

A kézirat benyújtásával, vagy valamely benyújtott kézirat bírálatának elfogadásával a szerzők és bírálók kifejezetten elfogadják a folyóirat adatkezelési szabályzatában foglaltakat, kijelentik, hogy annak tartalmát megismerték és tudomásul veszik, hogy a szerkesztőségi munkafolyamatok során a Szerkesztőség és a Kiadó munkatársai tudomására jutott személyes adatokat a folyóirat Szerkesztősége és a Kiadó munkatársai a szükséges mértékben és kizárólag a kézirat publikálásához, mint célhoz kötötten, bizalmasan kezelik.

 

FORMAI KÖVETELMÉNYEK

 

Absztrakt

A Szerzők kötelesek a benyújtott kézirathoz angol és magyar nyelvű absztraktot feltölteni, melynek terjedelme legfeljebb 1500 leütés lehet szóközzel. Az absztrakt a benyújtott kézirat tartalmi összefoglalójaként szolgál, amely más műre történő hivatkozást (sem lábjegyzet, sem szövegközi hivatkozás formájában) nem tartalmazhat.

 

Kulcsszavak

Kérjük adjon meg négy-hat kulcsszót a kézirat benyújtásakor.

 

Törzsszöveg

A folyóirat nyelve magyar. Idegennyelvű tanulmányokat a KözigazgatásTudomány nem fogad. A törzsszöveget Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel és dupla sorközzel kell szedni.  A folyóirat rendszerint kizárólag olyan kéziratokat fogad be közlésre, melyek terjedelme minimum 1 (40 000 leütés) és maximum 2 szerzői ív (80 000 leütés) közé esik. A leütésszámot szóközzel és lábjegyzetekkel együtt kell számítani. A táblázatokat és ábrákat a törzsszövegben kell elhelyezni.

Hivatkozások

A hivatkozásokat szövegközi hivatkozásokként, APA (Publication Manual of the American Psychological Association 7th edition) formátumban kell megadni. A hivatkozások teljes bibliográfiai adatait a kézirat irodalomjegyzékében szükséges megadni; a szövegközi hivatkozások úgynevezett author-date formában rögzíthetők, azaz a hivatkozás helyén, a törzsszövegben, zárójelben kerül megadásra a hivatkozott mű szerzőjének vezetékneve és a hivatkozott mű megjelenésének éve, melyet vesszővel elválasztva az oldalszám követ.

Az APA hivatkozási rendszerrel kapcsolatos részletesebb tájékoztatás az APA hivatkozási mintái között érhető el ide kattintva.

 

Példák:

 

Tanulmány

McCauley, S. M., & Christiansen, M. H. (2019). Language learning as language use: A cross-linguistic model of child language development. Psychological Review, 126(1), 1–51. doi: http://doi.org.10.1037/rev0000126

Szövegközi hivatkozásként: (McCauley & Christiansen, 2019) Ha több mint két szerzős a mű: (Ahmann et al., 2018)

Narratív hivatkozás: McCauley and Christiansen (2019)

 

Monográfia

Brown, L. S. (2018). Feminist therapy (2nd ed.). American Psychological Association. doi: http://doi.org.10.1037/0000092-000

Szövegközi hivatkozásként: (Brown, 2018)

Narratív hivatkozásként: Brown (2018)

 

Szerkesztett kötet

Schmid, H.-J. (Ed.). (2017). Entrenchment and the psychology of language learning: How we reorganize and adapt linguistic knowledge. American Psychological Association; De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1037/15969-000

Szövegközi hivatkozásként: (Schmid, 2017)

Narratív hivatkozásként: Schmid (2017)

 

Több kötetes mű valamely kötete

Fiske, S. T., Gilbert, D. T., & Lindzey, G. (2010). Handbook of social psychology (5th ed., Vol. 1). John Wiley & Sons. doi: http://doi.org.10.1002/9780470561119

Szövegközi hivatkozásként: (Fiske et al., 2010)

Narratív hivatkozásként: Fiske et al. (2010)

 

Könyv fejezet

Balsam, K. F., Martell, C. R., Jones, K. P., & Safren, S. A. (2019). Affirmative cognitive behavior therapy with sexual and gender minority people. In G. Y. Iwamasa & P. A. Hays (Eds.), Culturally responsive cognitive behavior therapy: Practice and supervision (2nd ed., pp. 287–314). American Psychological Association. doi: http://doi.org.10.1037/0000119-012

Szövegközi hivatkozásként: (Balsam et al., 2019)

Narratív hivatkozásként: Balsam et al. (2019)

 

Fejezet egy több kötetes műből

Goldin-Meadow, S. (2015). Gesture and cognitive development. In L. S. Liben & U. Mueller (Eds.), Handbook of child psychology and developmental science: Vol. 2. Cognitive processes (7th ed., pp. 339–380). John Wiley & Sons. doi: http://doi.org.10.1002/9781118963418.childpsy209

Szövegközi hivatkozásként: (Goldin-Meadow, 2015)

Narratív hivatkozásként: Goldin-Meadow (2015)

 

Konferencia közlemény

Maddox, S., Hurling, J., Stewart, E., & Edwards, A. (2016, March 30–April 2). If mama ain’t happy, nobody’s happy: The effect of parental depression on mood dysregulation in children [Paper presentation]. Southeastern Psychological Association 62nd Annual Meeting, New Orleans, LA, United States.

Szövegközi hivatkozásként: (Maddox et al., 2016)

Narratív hivatkozásként: Maddox et al. (2016)

 

Doktori értekezés

Hollander, M. M. (2017). Resistance to authority: Methodological innovations and new lessons from the Milgram experiment (Publication No. 10289373) [Doctoral dissertation, University of Wisconsin–Madison]. ProQuest Dissertations and Theses Global.

Szövegközi hivatkozásként: (Hollander, 2017)

Narratív hivatkozásként: Hollander (2017)

 

Internetes forrás

Avramova, N. (2019, January 3). The secret to a long, happy, healthy life? Think age-positive. CNN. Online: https://cnn.it/3r8LM3B

Szövegközi hivatkozásként: (Avramova, 2019)

Narratív hivatkozásként: Avramova (2019)

DÖNTÉS A KÉZIRATRÓL ÉS SZAKMAETIKAI MEGFONTOLÁSOK

Plágium vizsgálat

A KözigazgatásTudományhoz benyújtott valamennyi kéziratot a szakmai bírálatra való kiküldést megelőzően a Szerkesztőség plágium vizsgálatnak vet alá, melyhez a plag.hu plágium vizsgálót használja.

Bírálat és döntés a kézirat befogadásáról

A kézirat befogadásáról szóló döntés meghozatalakor a Szerkesztőség mérlegeli a benyújtott kézirat szakmai minőségét, az alapul fekvő kutatás eredetiségét és jelentőségét figyelemmel a KözigazgatásTudomány olvasóközönségére. A folyóiratban megjelenő valamennyi tanulmány kétszeres vak bírálati eljárásnak van alávetve. A Szerkesztőség kizárólag azon kéziratokat küldi ki szakmai bírálatra, melyek megfelelnek a folyóirat által támasztott alapvető minőségi követelményeknek és a folyóirat tárgyát tekintve releváns kutatási eredményeket adnak közre.

 

Összeférhetetlenség

A kézirat benyújtásakor a Szerzők kötelesek felhívni a Szerkesztőség figyelmét a lehetséges összeférhetetlenségi körülmények fennállására. Ha a Szerzők előtt nem ismert összeférhetetlenségi ok, ezt is kifejezetten jelezniük szükséges.

 

Szerzőség

Szerzőként az tüntethető fel, aki a publikáció elkészítésében és az alapjául szolgáló kutatásokban tevékeny részt vállalt és megfelel az alábbi kritériumoknak:

 1. Jelentősen hozzájárult a kutatáshoz, vagy a kutatás alapjául szolgáló adatok elemzéséhez.
 2. Részt vállalt a kézirat elkészítésében.
 3. Hozzájárulását adta a kézirat közlésre történő benyújtásához.
 4. A kéziratban foglalt valamennyi állításért felelősséget vállal.

 

A szerzői útmutató utoljára frissítve ekkor: 2022. február 17.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

El kell olvasnia és jelölnie kell, hogy teljesítette az előírásokat mielőtt folytatná.

 • A Szerzők kijelentik, hogy a közlésre benyújtott kézirat korábban nem lett már publikálva és jelenleg sincs más folyóirathoz közlésre benyújtva.
 • A kézirat a kétszeres vak lektorálás követelményeinek megfelelően anonimizálva lett.
 • Ahol elérhető, a hivatkozások Url-jei, vagy DOI azonosítói az irodalomjegyzékben megadásra kerültek.
 • A szerzői információs adatlap feltöltésre kerül a kéziratbeküldés részeként.
 • A Szerzők kijelentik, hogy a folyóirat szerzői jogi nyilatkozatában foglaltakat egészében megismerték, annak tartalmát megértették és magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Kijelentik és jóváhagyólag elfogadják továbbá, hogy jelen nyilatkozatukkal a Creative Commons BY 4.0 licencfeltételek szerinti közlési jogot biztosítanak a folyóirat számára a benyújtott kézirat vonatkozásában.
 • A Szerzők kijelentik, hogy a folyóirat etikai irányelveiben foglaltakat egészében megismerték, azok tartalmát megértették és magukra nézve maradéktalanul kötelezőnek elfogadják.
 • A Szerzők kijelentik, hogy a folyóirat Adatkezelési nyilatkozatában foglaltakat egészében megismerték, megértették és magukra nézve kötelezőnek elfogadják.

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóirat szerkesztősége és a Kiadó munkatársai a tudomásukra jutott személyes adatokat a szerkesztőségi és kiadói munkafolyamatok teljes ideje alatt bizalmasan és kizárólag célhoz kötötten kezelik.