Az általános hatályú határozatok a közigazgatási aktusok rendszerében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v2i1.28

Kulcsszavak:

általános hatályú határozat, hatósági eljárási, járványok, közigazgatási beavatkozás, közigazgatási jog

Absztrakt

A XXI. században a közigazgatási hatósági jogalkalmazást és a közigazgatási jogalkotást, a társadalom tagjainak jogi helyzetét leginkább befolyásoló két közigazgatási eszközrendszert, számos társadalmi kihívás érte (világgazdasági válság, menekültválság, regionális és világjárványok). A XXI. század kihívásai a közigazgatási beavatkozástól azt várják el, hogy a közigazgatás a felmerülő problémákra gyors, pontos és hatékony válaszokat adjon, a legalitás és a társadalom tagjai jogvédelmének biztosítása mellett. Az első válaszokat a társadalmi problémákra az ágazati szabályozások adják meg, amelyek összeütközésbe kerülhetnek az általános hatósági eljárásjogi szabályokkal. A tanulmány elemzés alá vonja az általános hatályú közigazgatási határozatokat, valamint áttekinti azok általános hatósági eljárási szabályokkal való ütközési pontjait. A tanulmány javaslattal zárul.

Hivatkozások

Balázs, I., & Hoffman, I. (2020). Közigazgatás és koronavírus – a közigazgatási jog rezilienciája vagy annak bukása?. Közjogi Szemle, 13(3), 1-10.

Balogh, Gy. (2021). Gondolatok közigazgatási eljárásjogunk változásairól: Ket. és Ákr., KözigazgatásTudomány, 1(2), 96-103. https://doi.org/10.54200/kt.v1i2.19

Barabás, G., Baranyi, B., & Fazekas, M. (Szerk.) (2018). Kommentár az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényhez. Wolters Kluwer.

Berényi, S. (1997). A közigazgatás hatósági jogalkalmazó tevékenysége, a közigazgatási aktus. Rejtjel.

Berényi, S., Martonyi, J., Szamel, L., & Szatmári, L. (1966). Magyar államigazgatási jog. Tankönyvkiadó.

Fábián, A. (2021). Gondolatok a magyar közigazgatási jogról, KözigazgatásTudomány, 1(1), 50-57. https://doi.org/10.54200/kt.v1i1.5

Hulkó, G., & Lapsánszky, A. (2020). Közigazgatási aktusok és közigazgatási cselekmények. In Hulkó, G., & Király, P. B. (Szerk.), A közigazgatási jog elmélete és gyakorlata (pp. 181-226). Universitas-Győr.

Jakab, A. (2020). A jogforrási rendszer. In Csink, L., Schanda, B., & Varga, Zs. A. (Szerk.), A magyar közjog alapintézményei (pp. 865-918). Pázmány Press.

Kálmán, J. (2020a). A közigazgatás helye az államszervezetben. In Hulkó, G., & Király, P. B. (Szerk.), A közigazgatási jog elmélete és gyakorlata (pp. 57-107). Universitas-Győr.

Kálmán, J. (2016). A pénzügyi közvetítőrendszer makroprudenciális szabályozásának és felügyeletének közigazgatási jogi aspektusai – normativitás, szervezet, eszközrendszer. Hitelintézeti Szemle, 15(3), 27-50.

Kálmán, J. (2020b) Pénzügyi szolgáltatások igazgatása. In Lapsánszky, A. (Szerk.), Szakigazgatásaink (pp. 576-596). Wolters Kluwer.

Madarász, T. (1989). A magyar államigazgatási jog alapjai. Tankönyvkiadó.

Magyarország Kormánya. (2015). Részletes jelentés az általános közigazgatási rendtartás koncepciójának előkészítéséről. Online: https://bit.ly/3nerX8v

Patyi, A., & Temesi, I. (2013). A közigazgatás tevékenységfajtái. In Temesi, I. (Szerk.), A közigazgatás funkciói és működése (pp. 165-242), Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Patyi, A., & Varga, Zs. A. (2012). Általános közigazgatási jog (az Alaptörvény rendszerében). Dialóg Campus.

Szalai, É. (2013). A közigazgatási aktus. In Fazekas, M. (Szerk.), Közigazgatási jog. Általános rész III (pp. 71-114). ELTE Eötvös.

Toldi, F., & Pákay, B. (1959). Az államigazgatási eljárás általános szabályai. Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó.

Jogi források

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény.

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének hatékonyabbá tételéhez szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2009. évi CXLVIII. törvény.

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXIII. törvény.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

/1994. (II. 18.) AB határozat, ABH 1994, 65.

/1998. (III. 1.) AB határozat, ABH 1998, 71.

/2004. (III. 24.) AB határozat, ABH 2004, 98.

/2013. (III. 27.) AB határozat, ABH 2013, 1555.

Legfelsőbb Bíróság Kfv.III.28.047/1996/4. számú határozata.

Legfelsőbb Bíróság Gf.I.32.374/2000.

Legfelsőbb Bíróság Kfv.V.39.252/2010.

Kúria Kfv.II.37.297/2012/8. számú határozata.

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság K.26.992/2012/12. számú határozata.

Vas Megyei Bíróság 1.K.20.237/2007/11. számú határozata.

Vas Megyei Bíróság K.20.200/2008/13. számú határozata.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/EBAO/181-11/2020. számú határozata.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/EBAO/00052-25/2022. számú határozata.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatalának BO-08I/ÁÉ/2012-4/2020. számú határozata.

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal CS/I01/00829-71/2020. számú határozata.

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal CS/I01/02692-3/2021. számú határozata.

Országos Tisztifőorvos 13305-16/2020/EÜIG számú határozata.

Országos Tisztifőorvos 15150-1/2020/EÜIG számú határozata.

Országos Tisztifőorvos 42935-1/2020/EÜIG számú határozata.

Országos Tisztifőorvos 42935-2/2020/EÜIG számú határozata.

Országos Tisztifőorvos 16427-4/2021/JF számú határozata.

Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatalának PE-07/ÉÁO1/00793-3/2020. számú határozata.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-07-25

Hogyan kell idézni

Kálmán, J. (2022). Az általános hatályú határozatok a közigazgatási aktusok rendszerében. KözigazgatásTudomány, 2(1), 99–112. https://doi.org/10.54200/kt.v2i1.28

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok