A tanulmányi jogviszonyból eredő közigazgatási perek

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v4i1.80

Kulcsszavak:

felsőoktatási intézmény, tanulmányi jogviszony, hallgatói perek, intézményi szabályalkotás, egyetemi bíráskodás

Absztrakt

A közigazgatási perek egyik sajátos típusát képezik azok a perek, amelyek tanulmányi jogviszonyból erednek. Ezek legfőbb sajátosságát az alkalmazott szabályok jellege adja. A bíróságoknak ugyanis ezekben a perekben nemcsak a jogszabályokat, de az intézményi szabályokat is alkalmazniuk kell, amely utóbbiak – az állami szabályok keretjellegét is figyelembe véve – sok esetben az irányadó szabályok nagyobb részét teszik ki.

Az egyetemi bíráskodás kezdetei – az autonómia részeként – sokkal régebbre nyúlnak vissza, mint a közigazgatási perjog. A korábban még a pallosjogot is magába foglaló intézmény az évszázadok során jelentősen átalakult, és mára már egyre hangsúlyosabbá váltak benne a fogyasztói szemlélet elemei. Ez a folyamat az angolszász országokban már az 1960-as években megkezdődött, míg hazánkban csak 2003-tól vált lehetővé a perindítás, így az ott jellemző pertípusokból lehet következtetni a tanulmányi jogviszonyból eredő perek legújabb tendenciáira. A tanulmány ennek megfelelően végigköveti az egyetemi bíráskodás hazai útját, egyes külföldi tapasztalatait, és tipizálja a magyar tanulmányi jogviszonyból eredő peres eljárásokat.

Hivatkozások

Angyal P. (1934). Az egyetemi bíróság előtt tárgyalt büntető perek. Magyar Királyi Egyetemi Nyomda.

Angyal P. (1933). Az egyetemi büntető jurisdictio. Magyar Királyi Egyetemi Nyomda.

Árva Zs., & László V. Cs. (2019). A közigazgatási eljárás alkalmazásának felsőoktatási tapasztalatai. Jog, Állam, Politika, 11(4) 3–17. Online: https://shorturl.at/quIOo

Barabás G., Kovács A. Gy., & F. Rozsnyai K. (Szerk.). (2022). Nagykommentár a közigazgatási perrendtartáshoz. Wolters Kluwer.

Barakonyi K. (2004). Egyetemek irányítása – a középkori egyetemtől a Bologna folyamatig. Magyar Tudomány, (49)4, 513–526. Online: https://shorturl.at/fhwf4

Friml A. (1913). Az 1777-iki Ratio Educationis. Kath. Középiskolai Tanáregyesület.

Hajas B. (2016). Általános közigazgatási rendtartás – Ket. kontra Ákr. Új magyar közigazgatás, (9)4, 18–25. Online: https://shorturl.at/3TAQh

Kocsis M. (2010). A felsőoktatási autonómia elmélete és gyakorlata Magyarországon [Doktori értekezés]. Pécsi Tudományegyetem. Online: https://shorturl.at/FffP0

Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Joggyakorlat-elemző Csoport. (2013). A közigazgatási perjog, összefoglaló vélemény. Online: https://shorturl.at/D2rmW

Ladányi A. (1991). A felsőoktatás irányításának történeti alakulása. Ts-4 Programiroda. Online: https://shorturl.at/dhpYM

Matyasovszki-Németh M., & Síró K. (2021). Értelmezhető-e a fegyelem a felsőoktatásban? Avagy mi a fegyelmi eljárás az egyetemeken? Neveléstudomány, 9(4), 62–76. https://doi.org/10.21549/NTNY.35.2021.4.4

Patyi A. (2019). A magyar közigazgatási bíráskodás elmélete és története. Dialog Campus. Online: https://shorturl.at/o3o26

Rabinowitz, H. (1994). Due process rights for private school students: philosophical, legal and educational bases [Doctoral dissertation]. Loyola University. Online: https://shorturl.at/lKo42

Radovics, Gy. (1942). Egy elfelejtett egyetemi csomó. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda.

Rigó K. (2019). A magyar felsőoktatási jog története [Doktori értekezés]. ELTE. Online: https://shorturl.at/K4LFX

Wilson, L. v. E., Burgess, K. R., & Wilson, M. N. (2010). Avoiding lawsuits in Academe: The Customer Service Solution. Southern Journal and Business Ethics, 2. 91–103. Online: https://shorturl.at/gvcHv

Downloads

Megjelent

2024-07-05

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

How to Cite

A tanulmányi jogviszonyból eredő közigazgatási perek. (2024). KözigazgatásTudomány, 4(1), 5-18. https://doi.org/10.54200/kt.v4i1.80