A hatósági és a közigazgatási szerződések gyakorlata a határon innen és túl

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v3i2.63

Kulcsszavak:

hatósági eljárás, hatósági szerződés, közigazgatási szerződés, Verwaltungsverfahrensgesetz, öffentlich-rechtlicher Vertrag

Absztrakt

A hatósági eljárás speciális döntési típusa a hatósági szerződés, amely még hazánkban viszonylag újkeletűnek számít, hiszen az előző hatósági eljárási törvényünk hatálybalépésével implementálták a jogrendszerünkbe. Mindazonáltal nemzetközi színtéren, időben távolabbi múltra tekint vissza a jogintézmény megjelenése. Tanulmányunkban a közigazgatási, illetve a hatósági szerződések nemzetközi gyakorlatával foglalkozunk, összehasonlítva, hogy milyen közös, valamint eltérő elemek figyelhetők meg a hazai és a külföldi államok szabályai között. A gyakorlati megközelítés mellett elméleti kérdésekre is fókuszálunk. Hazánkban gyerekcipőben járnak ezek a jogintézmények, a jogalkotó széles körben még nem alkalmazza őket, tanulmányunkban megvizsgáljuk az egyes államok gyakorlatait, amelyek akár mintaként is szolgálhatnak hazánk szabályozására.

Hivatkozások

Ádám A. (1968). Az államjogi és az államigazgatási jogi szerződések problémáiról. Jogtudományi Közlöny, 23(3), 121–129. Online: https://shorturl.at/byOT5

Barabás G. (2018). Jogorvoslat. In Barabás G., Baranyi B., & Fazekas M. (Szerk.), Kommentár az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényhez (pp. 677–762). Wolters Kluwer.

Bán D. (2019). Gazdasági jogi irányzatok a XX. századi német civilisztikában. Corvinus Law Papers, 2/2019, 1–10. Online: https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4093/1/CLP_201902.pdf

Berényi S. (2005). A közigazgatási szerződések. In Fazekas M., & Ficzere L. (Szerk.), Magyar közigazgatási jog – Általános rész (pp. 309–315). Osiris.

Berényi S. (1984). Az államigazgatási aktus. In Beck Gy., & Czéh Gy. (Szerk.), Magyar államigazgatási jog. Általános rész (pp. 573–614). BM.

Fazekas J., & Szombati I. (2020). A fogyasztóvédelmi igazgatás joga. In Lapsánszky A. (Szerk.), Közigazgatási jog. Szakigazgatásaink elmélete és működése (pp. 612–635). Wolters Kluwer.

Fábián A. (2018). Közigazgatás-elmélet. Dialóg Campus.

Gerber, D. J. (1994). Constitutionalizing the Economy: German Neo-liberalism, Competition Law and the “New” Europe. The American Journal of Comparative Law, 42(1), 25–84. https://doi.org/10.2307/840727

Harmathy A. (1983). Közigazgatás, szerződés, gazdaságirányítás. Akadémia.

Heintzen, M. (2003). Grundkurs Öffentliches Recht III – Allgemeines Verwaltungsrecht. Online: https://shorturl.at/mqOQV

Horváth M. T. (2005). A közigazgatási szerződések szabályozási koncepciója. Magyar Közigazgatás, 55(3), 142–147.

Kovács A., & Polyák G. (2012). Alternatív piacszabályozási eszközök. A hatósági szerződések, valamint az ön- és társszabályozás térnyerése. Infokommunikáció és Jog, 9(50), 123–126.

Kneihs, B. (2010). Verfassungs- und Allgemeines Verwaltungsrecht. Facultas.

Köbler, G. (2004). Juristisches Wörterbuch. Vahlen.

Langrod, G. (1955). Administrative Contracts: A Comparative Study. The American Journal of Comparative Law, 4(3), 325–364. https://doi.org/10.2307/837812

Langrod, G. (1956). Traité Théorique et Pratique des Contrats Administratifs. The American Journal of Comparative Law, 5(3), 530–531. https://doi.org/10.2307/837101

Nagy M. (2021). A rózsa neve, avagy recenzió Várhomoki-Molnár Márta: A közigazgatás szerződései és a koncessziók Európában című könyvéről. Közbeszerzési Jog, 3(5), 58–62.

Nagy M. (2022). Szerződés a közigazgatási jogban. Jogtudományi Közlöny, 77(4), 137–146.

Patay G. (Szerk.). (2020). A közbeszerzés joga - Kommentár a gyakorlat számára. HVG-ORAC.

Pollák K. (2019). A magyar és a francia közigazgatási eljárásjogi kodifikáció összehasonlító vizsgálata [PhD értekezés]. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. https://doi.org/10.17625/NKE.2019.037

Seereiner I. A. (2021). A közigazgatási szerződések. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Online: https://shorturl.at/tPX36

Vadál I. (2006). A közigazgatási jog kodifikációja. Stabil kormányzás, változó közigazgatás. Dialóg Campus.

Valló J. (1939). A service public eszméje a mai francia közigazgatási jogban. Közigazgatástudomány, 2(2), 84–105. Online: https://shorturl.at/biHRU

Várhomoki-Molnár M. (2012). A közigazgatás szerződéseinek típusai az Európai Unióban és Franciaországban. Jogi tanulmányok, 16(2), 423–436. Online: https://shorturl.at/BFKWX

Várhomoki-Molnár M. (2018). A közigazgatás által kötött szerződés, közigazgatási szerződés. Jogi tanulmányok, 1, 532–541. Online: https://shorturl.at/fikO5

Várhomoki-Molnár M. (2021). A közigazgatás szerződései és a koncessziók Európában. Wolters Kluwer.

Weber, K. (2016). Der Staat im Schafspelz der Privatwirtschaftsverwaltung. Online: https://shorturl.at/auDOQ

Wolff, H. A. (2017). Der Vergleichsvertrag wegen Rechtszweifeln. Verwaltungsarchiv, 108(2), 197–215. https://doi.org/10.1515/verwarch-2017-0203

Downloads

Megjelent

2023-12-12

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

How to Cite

A hatósági és a közigazgatási szerződések gyakorlata a határon innen és túl. (2023). KözigazgatásTudomány, 3(2), 84-96. https://doi.org/10.54200/kt.v3i2.63