Önkormányzati közszolgáltatások elméleti és gyakorlati aspektusai

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v3i1.58

Kulcsszavak:

közszolgáltatás, közszolgáltatás ellátás, közszolgáltatási szerződés, helyi önkormányzat

Absztrakt

Ma már azt mondhatjuk, hogy sok tekintetben háttérbe szorulnak a helyi önkormányzatok, számos feladat- és hatáskör szépen lassan átvándorolt az államigazgatás alrendszerébe, gondolva itt például a 2020-as jogszabályi módosításokra, amely az építésügy területén hurrikánként forgatta fel az addigi évtizedes gyakorlatot. Mindazonáltal a közszolgáltatások ellátásával kapcsolatos kérdések még mind a mai napig szoros összefüggésben állnak a helyi önkormányzatokkal. Tanulmányunkban két irányból közelítjük meg a fenti témát, kezdve fogalmi összevetésekkel, elméleti majd pedig gyakorlati kérdésekkel.

Hoffman István 2010-ben azt írta, hogy a közszolgáltatások nyújtása vonatkozásában meghatározó szerepe van a helyi önkormányzatoknak. Bár 2010-hez képest a helyi önkormányzati közszolgáltatások köre szűkült, mégis azt mondhatjuk, hogy a helyi önkormányzatok még napjainkban is jelentős tényezők. A témához kapcsolódóan tanulmányunkban átfogó képet szeretnénk adni a közszolgáltatások ellátásáról, ennek formáiról. Egy elméleti bevezetőt követően, melyben a közszolgáltatások alapfogalmait és a hazai stratégia alapot vizsgáljuk meg, áttérünk a szűkebb témánkra, a közszolgáltatások ellátásának különböző formáira, külön figyelmet szentelve az önkormányzati módozatoknak. Ezt követően a közszolgáltatási szerződés különböző aspektusait taglaljuk. A tanulmányban nemcsak elméleti szempontból közelítünk a vizsgált témához, hanem gyakorlati kérdésekkel is foglalkozunk.

Hoffmann István 2010-ben ezt írta a helyi önkormányzati közszolgáltatásokról. „A magyar közigazgatási rendszerben az állampolgárok közszolgáltatásokkal való ellátásában … meghatározó szerepe van a helyi önkormányzatoknak,” és bár 2010-hez képest azon közszolgáltatások köre, melyet a helyi önkormányzatok látnak el, szűkült, mégis azt mondhatjuk, hogy a helyi önkormányzatok még napjainkban is jelentős tényezők. A témához kapcsolódóan tanulmányunkban egy átfogó képet szeretnénk adni a közszolgáltatások ellátásáról, ennek formáiról. Egy elméleti bevezetőt követően, melyben a közszolgáltatások alapfogalmait és a hazai stratégia alapot vizsgáljuk meg, áttérünk a szűkebb témánkra, a közszolgáltatások ellátásának különböző formáira, külön figyelmet szentelve az önkormányzati módozatoknak. Ezt követően a közszolgáltatási szerződés különböző aspektusait taglaljuk. A tanulmányban nem csak elméleti szempontból közelítünk a vizsgált témához, hanem gyakorlati kérdésekkel, példákkal is foglalkozunk.

Hivatkozások

Auer Á. (2021). Hol a határ? Közszolgáltatási szerződések köz- és magánjog határán. In Kis N., & Peres Zs. (Eds.), Ünnepi tanulmányok a 80 éves Máthé Gábor tiszteletére: Labor est etiam ipse voluptas (37–50). Ludovika Egyetemi Kiadó.

Bartha I., & Horváth M. T. (2016). Fogalomtár. In Horváth M. T., & Bartha I. (Eds.), Közszolgáltatások megszervezése és politikái. Merre tartanak? (905–913). Dialog Campus.

Bühner R., Dobák M., & Tari E. (2002). Vállalatcsoportok. Aula.

Cseh B. (2022). Az állami tulajdonban lévő társaságok által ellátott közszolgáltatások szabályozási rendszere, különös tekintettel az ellenőrzésre. Erdélyi Jogélet, (3)2, 57–72. https://doi.org/10.47745/ERJOG.2022.02.05

Dicső L. (2010). A helyi közszolgáltatások szervezése. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. Online: https://bit.ly/3CTD4ew

Fábián A. (2022). Nagykommentár a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényhez. Wolters Kluwer.

Fazekas M. (2017). Közigazgatási jog. Általános rész II. ELTE Eötvös.

Hajdu P. (2006). Önkormányzati feladatok ellátása önkormányzati tulajdonú, holding struktúrájú gazdasági társaság létrehozásával. Magyar Közigazgatás, (56)11, 666–680.

Harmathy A. (1983). Szerződés, közigazgatás, gazdaságirányítás. Akadémiai.

Hegedűs J., & Péteri G. (2015). Közszolgáltatási reformok és a helyi önkormányzatiság. Szociológia szemle, (25)2, 90–119. Online: https://szociologia.hu/dynamic/hegedus_jozsef_peteri_gabor.pdf

Hegedűs Sz. (2016). Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok eladósodási folyamatainak és tőkeszerkezetének vizsgálata Magyarországon [PhD értekezés, Szent István Egyetem]. https://doi.org/10.14751/SZIE.2016.057

Hoffman, I. (2009). Önkormányzati közszolgáltatások szervezése és igazgatása. Az elmélet és a gyakorlat tükrében. ELTE Eötvös.

Hoffman, I. (2010). Néhány gondolat a helyi közügy fogalmának értelmezéséről – a bírósági joggyakorlat tükrében. Közjogi Szemle, (3)4, 26–32.

Horváth M. T. (2016a). Eszik vagy isszák? Az ágazati közszolgáltatások rendszertanáról. In Horváth M. T., & Bartha I. (Eds.), Közszolgáltatások megszervezése és politikái. Merre tartanak? (25–33). Dialog Campus.

Horváth M. T. (2016b). A szépség és a szörnyeteg – közigazgatás és vállalat. Állam- és Jogtudomány, (57)1, 24–39. Online: https://jog.tk.hu/uploads/files/2016-1-horvath.pdf

Kaiser T. (2022). A közigazgatási teljesítménymérés fejlesztéspolitikai aspektusai: „nagyrendszerek” és projektszintű „részrendszerek” összekapcsolása. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, (10)2, 150–169. https://doi.org/10.32575/ppb.2022.2.7

Kántás P. (2019). Adalékok a közszolgáltatás fogalmához és teljesítményéhez. Közjogi Szemle, (12)1, 90–96. Online: https://szakcikkadatbazis.hu/doc/4028303

Kis N., & Kaiser T. (2022). A közigazgatás új perspektívái 2020 után: komplex kérdések, egyenes válaszok? Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, (10)1, 4–6. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/6315/

Lapsánszky A. (2019). A közszolgáltatások közigazgatás-tudományi alapjai. A piaci közszolgáltatások szervezése és igazgatása. Dialóg Campus.

Nagy K. (2019). Paradigmatikus változások, avagy változások előtt vagy változások után vannak-e az önkormányzatok. Új Magyar Közigazgatás, (12)2, 1–11. Online: https://bit.ly/3NoVIA5

Nagy M. (2022). Szerződés a közigazgatási jogban. Jogtudományi Közlöny, (77)4, 137–146. Online: https://szakcikkadatbazis.hu/doc/8701812

Nyikos Gy., & Soós G. G. (2018). A közszolgáltatás-szervezés, a közfeladat-ellátás stratégiai szervezési ismeretei. Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Samuelson, P. A. (1954). A Pure Theory of Public Expenditure. The Review of Economics and Statistics, 36(4), 387–389. https://doi.org/10.2307/1925895

Siket J. (2021). Lehet-e „hintázni” a köz- és magánjogi jogviszonyok között? A helyi közhatalom gyakorlója tulajdonosi szerepben. Forum: Acta Juridica et Politica, (11)3, 377–384. Online: https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/23544/

Tevanné Südi A. (2018). A feladatrendszer, mint az önkormányzati menedzsment kompetenciák alapja. Új Magyar Közigazgatás, (11)2, 76–80. Online: https://bit.ly/430gLhV

Várhomoki-Molnár M. (2021). A közigazgatás szerződései és koncessziók Európában. Wolters Kluwer.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-07-06

Hogyan kell idézni

Cseh-Zelina, G., & Czibrik, E. (2023). Önkormányzati közszolgáltatások elméleti és gyakorlati aspektusai. KözigazgatásTudomány, 3(1), 203–214. https://doi.org/10.54200/kt.v3i1.58

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok