A közigazgatási hatósági eljárás aktuális kérdései veszélyhelyzet idején

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v2i1.35

Kulcsszavak:

reziliencia, hatékonyság, eredményesség, jogvédelem

Absztrakt

A magyar jogrendszer reagálóképességét vizsgáló kutatási projekt keretében kiemelt figyelmet kapott a közigazgatási jog és azon belül az ügyfelek szempontjából meghatározó közigazgatási hatósági eljárási jog. A kutatások lezárása előtt kitört COVID járvány és az azzal járó veszélyhelyzeti jogalkotás a további kutatásoknak sajátos aktualitást adott.

Hivatkozások

Almásy, Gy., & Csuth, S. (2018). Közigazgatási szervezési alapismeretek. Dialóg Campus.

Babbie, E. (2003). A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó.

Balázs, I., Gajdushek, Gy., & Koi, Gy. (2021). „Megszüntetve megőrzés"? - A közigazgatási hatósági eljárás újraszabályozása az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben. Állam- és Jogtudomány 62 (1) pp. 3–23, https://doi.org/10.51783/ajt.2021.1.01

Balázs, I., & Hoffman, I. (2020). A közigazgatási jog rezilienciája – koronavírus idején. In Gárdos-Orosz, F., & Lőrincz, V. O. (Szerk.), Jogi diagnózisok: a COVID–19-világjárvány hatásai a jogrendszerre (pp. 45–65). L’Harmattan.

Bouckaert, G., & Halligan, J. (2007). Managing performance: International comparisons. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203935958

F. Rozsnyai, K. (2019). Current Tendencies of Judicial Review as Reflected in the New Hungarian Code of Administrative Court Procedure. Central European Public Administration Review, 17(1), 7–24. https://doi.org/10.17573/cepar.2019.1.01

F. Rozsnyai, K. (2020). Ügyféli jogosultságok a hatósági eljárásban – több vagy kevesebb?. Közjogi Szemle, 13(2), 11–16.

F. Rozsnyai, K. & Hoffman, I. (2020). New Hungarian Institutions against Administrative Silence: Friends or Foes of the Parties?. Studia Iuridica Lublinensia, 29(1), 109–127. https://doi.org/10.17951/sil.2020.29.1.109-127

F. Rozsnyai, K., Hoffman, I., & Bencsik, A. (2021). Az általános eljárási szabályok: üres kagylóhéjak?. Jogtudományi Közlöny, 76(7–8), 309–318.

Fazekas, M. (Szerk.) (2020). Közigazgatási jog. Általános rész III. ELTE Eötvös Kiadó.

Gajduschek, Gy. (2014). Miben áll, és mérhető-e a kormányzati teljesítmény? Politikatudományi Szemle, 23(3), 95–116.

Gajduschek, Gy. (2008). Rendnek lenni kellene. KSZK.

Hajas, B. (2017). Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás. Jogtudományi Közlöny, 72(6), 292–302.

Hoffman, I. (2020). A közigazgatási reform és az állami beavatkozás eszközeinek módosulása. Közjogi Szemle, 13(2), 22–27.

Kovácsy, Zs., & Orbán, K. (2005). A jogi szabályozás hatásvizsgálata. Dialóg Campus.

Molnár, P., & Varga, F. (2019). Az OECD Jelentések Alkalmazási Lehetőségei az Elektronikus közigazgatási kutatások és fejlesztések során. KRE-DIT, 2019/1. https://bit.ly/3agyPyP

Nagy, M. (2018). Dogmatikai alibi megoldások – a közigazgatási szankciós törvényről. Jogtudományi Közlöny, 73(5), 252–259.

OECD PUMA. (1997). A szabályozás hatásvizsgálata. OECD–MeH–IM.

Redaktor (2019. április 14.). 2018. évi hatósági statisztikák és önkormányzati törzsadattár. https://bit.ly/39H89Xw

Sajó, A. (2008). Az állam működési zavarainak társadalmi újratermelése. Közgazdasági szemle, 55(7-8), 690–711.

Jogi források

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény.

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2017. évi XIV. törvény.

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény.

Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet.

T/12233. számú törvényjavaslat az általános közigazgatási rendtartásról.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-07-25

Hogyan kell idézni

Balázs, I., & Hoffman, I. (2022). A közigazgatási hatósági eljárás aktuális kérdései veszélyhelyzet idején. KözigazgatásTudomány, 2(1), 5–27. https://doi.org/10.54200/kt.v2i1.35

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok