Az államigazgatás lehetőségei a helyi önkormányzati működés befolyásolására Magyarországon

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v1i1.6

Kulcsszavak:

centralizáció, decentralizáció, törvényességi felügyelet, államigazgatás, önkormányzatok, Magyarország

Absztrakt

Az államigazgatás és a helyi önkormányzati igazgatás viszonya jelentősen átalakult Magyarországon az elmúlt évtizedben. Jóllehet az államigazgatás erős eszközökkel rendelkezik a helyi önkormányzati tevékenységek felügyelete körében, azonban a gyakorlat elemzése alapján nyilvánvaló, hogy ezekkel az eszközökkel csak korlátozottan élnek a szereplők. A viszony átalakulása így nem a szervezeti, felügyeleti eszközök körében jelentősebb, hanem a közszolgáltatások szervezése körében: az 1990-2010-ig terjedő, önkormányzati szolgáltatásszervezési modell a 2011. és 2012. évet követően egy központosított, államigazgatás-centrikus modellé alakult, ahol a helyi szolgáltatások szervezésében a helyi közösségek szerepe jelentősen csökkent. Ezeket a centralizációs tendenciákat tovább erősítették a COVID-19 világjárvány következményei, és az ahhoz kötődő közigazgatási átalakítások és reformok is.

Hivatkozások

Balogh Zs. P. (2018). [Kp.] XXV. fejezet. In Barabás G., F. Rozsnyai K., Kovács A. Gy. (Szerk.), Kommentár a közigazgatási perrendtartáshoz. Wolters Kluwer.

Barabás G. (2018) [Ákr.] 7. §. In Barabás G. – Baranyi B., Fazekas M. (Szerk.), Kommentár az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényhez. Wolters Kluwer.

Fazekas, J. (2014). Central administration. In Patyi, A., Rixer, Á. (Szerk.), Hungarian Public Administration and Administrative Law (pp. 287-303). Schenk Verlag.

Fazekas, J. (2019). Local Governments and Political Question Doctrine in Hungary. Lex localis – Journal of Local Self-Government. 17(3), 809-819. https://doi.org/10.4335/17.3.809-819(2019)

Fazekas M., F. Rozsnyai K. (2020). A közigazgatási aktusok. In Fazekas M. (Szerk.), Közigazgatási jog, Általános rész III. ELTE Eötvös Kiadó.

Fábián A., Hoffman I. (2014). Local Self-Governments. In Patyi, A., Rixer, Á. (Szerk.), Hungarian Public Administration and Administrative Law. Schenk Verlag.

F. Rozsnyai K. (2019). Hatékony jogvédelem a közigazgatási perben. ELTE Eötvös Kiadó.

Hoffman I. (2018). Bevezetés a területfejlesztési jogba. ELTE Eötvös Kiadó.

Hoffman I. (2009). Önkormányzati közszolgáltatások szervezése és igazgatása, Az elmélet és a gyakorlat tükrében. ELTE Eötvös Kiadó.

Hoffmanné Németh I., Hoffman I. (2005). Gondolatok a helyi önkormányzatok tevékenységének ellenőrzéséről és felügyeletéről – nemzetközi és történeti kitekintéssel, a gyakorlati végrehajtás módszereivel Somogy megyében. Magyar Közigazgatás, 45(2), 89-103.

Hoffman, I., Rozsnyai, K. (2015). The Supervision of Self-Government Bodies’ Regulation in Hungary, Lex localis – Journal of Local Self-Government, 13(3), 485-502. https://doi.org/10.4335/13.3.485-502(2015)

Hoffman, I., Fazekas, J., Rozsnyai, K. (2016). Concentrating or Centralising Public Services? The Changing Roles of the Hungarian Inter-municipal Associations in the last Decades, Lex localis – Journal of Local Self-Government, 14(3), 451-471. https://doi.org/10.4335/14.3.451-471(2016)

Kárász M. (2020). Az önkormányzati rendeletek feletti normakontroll modellértékű nemzetközi megoldásai, Németország – Franciaország – Anglia. Közjogi Szemle, 13 (2), 67-73.

Kecső G. (2016). Az önkormányzatok és a pénzügyi piac. In Hoffman I. (Szerk.), Kézikönyv az önkormányzati vagyongazdálkodásról. HVG Orac Kiadó.

Marcou, G., Verebélyi, I. (Szerk.), (1994). New Trends in Local Government in Western and Eastern Europe. International Institutes of Administrative Sciences.

Nagy M., Hoffman I. (Szerk.), (2014). A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata. HVG-Orac Kiadó.

Nagy M. (2017). A helyi-területi önkormányzatok és az Alaptörvény. Közjogi Szemle, 10 (4), 16-27.

Nyikos, Gy. (2014). Institution-system in Transition (Cohesion Policy in Poland and Hungary). Pro Publico Bono – Public Administration, 2(3) 41-52. online: https://bit.ly/3m0lIo1

O’Bowman, A., Kearney, R. (2011). State and Local Government. Cengage Learning.

Rozsnyai K. (2010). Közigazgatási bíráskodás Prokrusztész-ágyban. ELTE Eötvös Kiadó

Siket, J. (2021). Centralization and Reduced Financial Resources: A Worrying Picturefor Hungarian

Municipalities, Central, European Public Administration Review, 19(1), 261-280. https://doi.org/10.17573/cepar.2021.1.12

Verebélyi I. (1987). A tanácsi önkormányzat. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Jogi források

ABH 2012, 1128.

ABH 2017, 443.

/2012. (XI. 12.). AB végzés ABH 2012, 1779.

/2013. (XII. 21.) AB végzés, ABH 2013, 2632.

Kúria Köf.5.054/2012/2. számú végzése

##submission.downloads##

Megjelent

2021-06-30

Hogyan kell idézni

Hoffman, I. (2021). Az államigazgatás lehetőségei a helyi önkormányzati működés befolyásolására Magyarországon. KözigazgatásTudomány, 1(1), 58–68. https://doi.org/10.54200/kt.v1i1.6

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok