A közigazgatási jogérvényesítés egyes szervezeti és működési kérdéseiről Magyarországon 1990-től napjainkig

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v1i1.3

Kulcsszavak:

jogérvényesítés, centralizáció, koncentráció, integráció

Absztrakt

A tanulmány vizsgálatának középpontjában az áll, hogy az elmúlt évtizedek közigazgatási szervezeti változásai milyen hatással voltak a közigazgatási jog érvényesülésére. A centralizációs, koncentrációs és integrációs tendenciák vajon erősítették-e a közigazgatási jogérvényesítés feltételeit és hogyan hatottak a hatósági eljárásra és annak jogvédelmi rendszerére? Fontos szempont annak vizsgálata is, hogy az ügyfelek a változások következtében kedvezőbb helyzetbe kerültek vagy sem?

Hivatkozások

Balázs I. (2016). A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig. Debreceni Egyetemi Kiadó.

Balázs I., Bércesi F. (Szerk.), (2006). A területi államigazgatás reformja. Magyar Közigazgatási Intézet.

Barta A. (2020). Területi államigazgatás. Az elmúlt három évtized fontosabb reformjai és azok hatásai a helyi önkormányzati rendszerre. In Gyergyák F. (Szerk.), A magyar önkormányzatok 30 éve, Tanulmányok, adatok, tények a helyi önkormányzatok három évtizedéből (pp. 75-93). Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége.

F. Rozsnyai K. (2018). Hatékony jogvédelem a közigazgatási perben. ELTE Eötvös Kiadó.

Gajduschek Gy. (2011). A közigazgatás szervezeti jellemzői összehasonlító aspektusból. In Szamel K., Balázs I., Gajduschek Gy., Koi Gy. (Szerk.), Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása (pp. 37-58). Complex Kiadó.

G. Fodor G., Stumpf I. (2008). Neoweberi állam és jó kormányzás. Nemzeti Érdek, 2(7), 5-23.

Lőrincz L. (2011). Franciaország közigazgatása. In Szamel K., Balázs I., Gajduschek Gy., Koi Gy. (Szerk.), Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása (pp. 241-270). Complex Kiadó.

Pollitt, C., Bouckaert, G. (2004). Public management reform: A comparative analysis. Oxford University Press.

Vadál I. (1994). Dekoncentrált szervek a mai magyar közigazgatásban. In Balázs I. (Szerk.), A dekoncentrált államigazgatási szervek rendszere és reformjának alternatívái. MTA Jogtudományi Intézet.

Verebélyi I. (1987). A tanácsi önkormányzat. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Verebélyi I. (2015). Az önkormányzati rendszerváltoztatás kezdetei Magyarországon (1989-1990). In Zongor G. (Szerk.) A magyar önkormányzatok 25 éve, Visszaemlékezések, adatok és tények a magyar önkormányzatiság történetéből (pp. 11-22). Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége.

Zöld-Nagy V., Virágh R. (2013). A területi államigazgatás integrációja. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-06-30

Hogyan kell idézni

Balázs, I. (2021). A közigazgatási jogérvényesítés egyes szervezeti és működési kérdéseiről Magyarországon 1990-től napjainkig. KözigazgatásTudomány, 1(1), 20–33. https://doi.org/10.54200/kt.v1i1.3

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok