Az eljárások egyszerűsítése és gyorsítása: az engedélyezés és a bejelentés

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v2i2.41

Kulcsszavak:

bürokráciacsökkentés, bejelentés, ellenőrzött bejelentés, engedély, közérdek érvényesítése

Absztrakt

A versenyképesség növeléséhez szükséges bürokráciacsökkentés, illetve az állampolgárok és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése megvalósulásához elengedhetetlen a hatósági eljárások egyszerűsítése és gyorsítása. Ennek egyik eszköze az engedélyhez kötött tevékenységek körének csökkentése. Több, korábban engedélyhez kötött tevékenység esetén az engedélyezési (hatósági) eljárás megszüntetésre került, illetve bejelentési eljárás lépett a helyébe. E tevékenységek megkezdésének és folytatásának már nem feltétele az előzetes beavatkozáson alapuló hatósági jogalkalmazás (engedélyezés), a hatósági eljárás lefolytatása és a hatósági döntés (engedély), elegendő bejelenteni a tevékenység megkezdését és folytatását a hatósághoz. A bejelentés alapján a bejelentő felelőssége a jogszerű és szakszerű tevékenységgyakorlás, melyet a hatóság ellenőriz, illetve felügyel, és utólag beavatkozik jogszabálysértés esetén.

Az engedélyezési eljárások vizsgálata kapcsán megfigyelhető egyrészről az engedélyezési eljárások körének csökkentése a bejelentési eljáráshoz képest. Másrészről a közérdek és mások joga, jogos érdeke érvényesítése végett az előzetes beavatkozáson alapuló hatósági jogalkalmazáshoz (engedélyezés) és az ahhoz kapcsolódó jogsértés megelőzése (prevenció) elvének érvényesüléséhez képest hangsúlyosabbá vált a hatósági ellenőrzési, felügyeleti típusú tevékenység, illetve a jogsértés kapcsán az utólagos beavatkozás (szankcionálás stb.).

Az engedélyek és a bejelentések tovább differenciálódtak a koronavírus-járvány első hulláma alatt, megjelent az ellenőrzött bejelentés új jogintézményként, mely lehetővé teszi egyes engedélyköteles tevékenységek ellenőrzött bejelentés alapján történő megkezdését és folytatását.

Hivatkozások

F. Rozsnyai, K., Hoffman, I., & Bencsik, A. (2021). Az általános eljárási szabályok: üres kagylóhéjak? Jogtudományi Közlöny, 76(7–8), 309–318.

F. Rozsnyai, K., & Szalai, É. (2020). A közigazgatási hatósági eljárásjog európaizálódása. In Fazekas, M. (Szerk.), Közigazgatási jog. Általános rész III (pp. 158–166). ELTE Eötvös Kiadó.

Gyurita, R. (2020). Közigazgatás tevékenységfajtái. In Hulkó, G., & Király, P. B. (Szerk.), A közigazgatási jog elmélete és gyakorlata (pp. 129–175). Universitas-Győr Nonprofit Kft.

Kalas, T. (2017). Hatósági ellenőrzés. In Petrik, F. (Szerk.), A közigazgatási eljárás szabályai I. Az általános közigazgatási rendtartás magyarázata (pp. 218–224). HVG-ORAC.

Madarász, T. (1989). A magyar államigazgatási jog alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Szalai, É. (2020a). A közigazgatás hatósági tevékenysége. In Fazekas, M. (Szerk.), Közigazgatási jog. Általános rész III (pp. 143–154). ELTE Eötvös Kiadó.

Szalai, É. (2020b). A közigazgatás működése, tevékenységfajtái. In Fazekas, M. (Szerk.), Közigazgatási jog. Általános rész I (pp. 65–82). ELTE Eötvös Kiadó.

Jogi források:

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i, a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelve.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi LVI. törvény.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény.

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. törvény.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet.

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény indokolása.

Downloads

Megjelent

2022-12-07

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

How to Cite

Az eljárások egyszerűsítése és gyorsítása: az engedélyezés és a bejelentés. (2022). KözigazgatásTudomány, 2(2), 68-81. https://doi.org/10.54200/kt.v2i2.41