A digitális kormányzás fogalmáról

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v4i1.72

Kulcsszavak:

digitalizáció, kormány, kormányzás, elektronikus, közigazgatás

Absztrakt

A digitalizáció hatására a legtöbb állami és nem állami szereplő elkezdett módosításokat végrehajtani a hatékonyság érdekében. A hatékonyságon kívül kiemelhető, hogy a felgyorsult, elektronikus alapon működő szolgáltatások mára akkora teret hódítottak a fejlett országokban, hogy a felhasználók számára már sok esetben ezek a lehetőségek mutatkoznak ismertnek, kényelmesnek és hatékonynak.

Tanulmányom célja bemutatni azt, hogy a közigazgatás és a végrehajtó hatalom csúcsán álló kormányzás hogyan tudná digitálisan ellátni a legfontosabb feladatát, a társadalomirányítást. Illetve a jövőben milyen hazai és külföldi jó gyakorlatok alapján lehet körülhatárolni azt, hogy mit is jelenthet a digitális kormányzás.

Hivatkozások

Aggod-Fekó A. (2018). Az elektronikus kormányzat fejlődése Magyarországon az Elektronikus Közigazgatási Operatív Program és az. Államreform Operatív Program tapasztalatai alapján [Doktori értekezés tézisei]. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Online: http://bitly.ws/Ichi

Árvay V. Gy., & Bíró J. (2017). Információmenedzsment és e-közigazgatás. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Online: https://shorturl.at/QHcrC

Benny, A., Kumar, A. A., Basit, A., Cherian, B., & Kharat, A. (2020). Blockchain based E-voting System. SSRN. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3648870

Budai B. (2017). Az e-közigazgatás fogalma, jogi és stratégiai keretei. Dialog Campus. Online: https://bit.ly/3v4hXpS

Casey, D., Burrell, P., & Sumner, N. (2019). Decision Support Systems in Policing. European Law Enforcement Research Bulletin, Special Conference Edition, 4, 97–106. Online: https://bit.ly/3wH3y3j

Chadwick, A. (2016. november 24.). e-government. Encyclopedia Britannica. Online: https://www.britannica.com/topic/e-government

Chronowski N., & Drinóczi T. (2007). Európai kormányformák rendszertana. HVG ORAC.

Csáki Gy. B. (2009). Az elektronikus közigazgatás tartalma és gyakorlatának egyes kérdései [Doktori értekezés]. Pécsi Tudományegyetem. Online: https://bit.ly/3v1z5fJ

Csáki Gy. B. (2021). A digitális közigazgatás. Miskolci Jogi Szemle, 16(1. különszám), 53–61. Online: https://bit.ly/3VC9Iw6

Drinóczi T., & Petrétei J. (2004). Jogalkotástan. Dialóg Campus.

Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New Public Management Is Dead – Long Live Digital-Era Governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 16(3), 467–494. https://doi.org/10.1093/jopart/mui057

EuroNews. (2022. április 14.). Kormányok világtalálkozója: a digitalizáció, ami megkönnyíti az életünket [Video]. Online: http://bitly.ws/Ickt

Európai Bizottság. (2017. október 6.). Ministerial Declaration on eGovernment. The Tallinn Declaration. Online: https://bitly.ws/ZqnC

Fábián A., & Stankovics P. (2022). A közigazgatási döntéshozatal támogatása elektronikus eszközökkel, különös tekintettel a hatósági eljárásra. KözigazgatásTudomány, 2(1), 71–84. https://doi.org/10.54200/kt.v2i1.30

G. Karácsony G. (2013). Az elektronikus szavazási eljárás egyes kérdései. In Szoboszlai-Kiss K., & Deli G. (Szerk.), Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére (pp. 174–182). Universitas-Győr. Online: https://bitly.ws/ZqmN

Heka L., Jakó N., Mikes L., Pongó T., & Szakály Zs. (2016). Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban. Wolters Kluwer.

Horváth D. (2022). Az országgyűlési választások digitalizációjának lehetősége Magyarországon. In Békési G., Kiss M., & Várallai L. (Szerk.), A technológia és a jog korrelációja (pp. 61–78). Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Óriás Nándor Szakkollégium. Online: https://bit.ly/43oZJw5

Juhász L. (2007). E-közigazgatás Európában: fókuszban a közigazgatás racionalizálása és az állampolgár. Információs Társadalom, 7(1), 17–30. https://doi.org/10.22503/inftars.VII.2007.1.2

Klubuk R. (2017). Az elektronikus kormányzás kialakulása. Miskolci Egyetem. Online: https://bitly.ws/Zqnc

Lovas L, & Antali J. (2022). Digitális vs. elektronikus aláírás Online: https://jogaszvilag.hu/szakma/digitalis-vs-elektronikus-alairas/

Molnár Sz., & Z. Karvalics L. (2004). Közigazgatás az Internet korában – az ekormányzat kutatói szemmel. Információs Társadalom, 4(2), 5–23. https://doi.org/10.22503/inftars.IV.2004.2.1

MTI. (2020. december 3.). Palkovics: A digitalizáció a közigazgatásban sem választás kérdése. Magyarország Kormánya. Online: https://bitly.ws/Zqnw

MTI. (2022. február 13.). A Kormány az e-bejelentővel is tovább csökkenti az adminisztratív terheket. Kormányhivatalok. Online: https://bitly.ws/Zqkk

Muha L., & Krasznay Cs. (2018). Az elektronikus információs rendszerek biztonságának menedzselése. NKE. Online: https://bit.ly/3vcbWat

Nemeslaki A. (2018). A magyar közigazgatás digitális transzformációjának jelentősége a vezetéstudományban. Vezetéstudomány, 49(7–8), 2–5. http://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.07-08.01

Pándi E. (2007). Az elektronikus Kormányzás gyakorlata Magyarországon. Bolyai Szemle, 16(3), 169–185. Online: http://bitly.ws/Ico6

Ramya, R., Ramesh, N., Sekar, M., & Pushpak G. (2021. július 12.). E-ballot System Based on Blockchain Technology. Proceedings of the International Conference on Innovative Computing & Communication (ICICC) 2021. https://doi.org/10.2139/ssrn.3884812

Richards, N. M., & King, J. (2014). Big Data Ethics. Wake Forest Law Review, 49, 393–432. Online: https://bitly.ws/ZqnP

Sasvári P. (2015). Az e-szavazási hajlandóság empirikus vizsgálata Ausztriában és Magyarországon. In Buzás N., & Prónay Sz. (Szerk.), Tudásteremtés és - alkalmazás a modern társadalomban (pp. 248–257). Szegedi Tudományegyetem. Online: https://bit.ly/3PbEJCY

SSL. (2023. április 18.). Mi a különbség az elektronikus és a digitális aláírás között? Online: https://bitly.ws/Zqoh

Sárközy T. (2006). Államszervezetünk potencia zavarai (A betegség okai, a beteg állapota, a gyógyulás útjai). HVG-ORAC.

The intact one. (2019. október 13.). E-Governance (G2C, G2B, G2G). Online: https://bitly.ws/Zqom

Z. Karvalics L. (2008). Úton a digitális kori kormányzás felé. Demos Magyarország Alapítvány.

Downloads

Megjelent

2024-07-05

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok