A Digital Services Act és az EU fogyasztóvédelmi joga

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v3i2.67

Kulcsszavak:

DSA, fogyasztóvédelem, rangsorolás, célzott reklámok, sötét minták

Absztrakt

Az online közvetítő szolgáltatások területét szabályozó első uniós jogszabály elfogadása óta már több, mint húsz év telt el, a gazdaság ezen területe ennyi idő alatt óriási fejlődésen és átalakuláson ment keresztül. Ez a folyamat tette szükségessé a szabályozás tovább fejlesztését is, melynek egyik állomása a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA). A DSA bár nem érinti az EU fogyasztóvédelmi jogát, két ponton is kiegészíti azt. Először a DSA többletfelelősségből fakadó gondossági elvárásai által, melyek a rangsorolás és az online hirdetések jogszerűségének előmozdításával kapcsolatban tartalmaznak előírásokat. A második az online platformok saját szolgáltatásaira vonatkozó fogyasztóvédelmi előírásokat foglalja magában, és szintén két részre bomlik, a célzott reklámokra és a sötét mintázatokra.

Hivatkozások

Botta, M., & Wiedemann, K. (2019). Exploitative Conducts in Digital Markets: Time for a Discussion after the Facebook Decision. Journal of European Competition Law & Practice, 10(8), 465–478. https://doi.org/10.1093/jeclap/lpz064

Competition & Markets Authority (CMA). (2020). Online platforms and digital advertising. Market study final report 1 July 2020. Online: https://bit.ly/3MEPpsx

European Data Protection Board (EDPB). (2022). Guidelines 3/2022 on Dark patterns in social media platform interfaces: How to recognise and avoid them. Online: https://bit.ly/3QXhzBG

Európai Bizottság. (2005). Iránymutatás a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmezéséhez és alkalmazásához. OJ C 526, 29.12.2021, p. 1–129. Online: https://bit.ly/47aOgRw

Evans, D. S. (2020). The Economics of Attention Markets. SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.3044858

Hámori B. (2021). A figyelem ökonómiája. A vevők meghódításának új módszerei és csatornái. Közgazdasági Szemle, 68(1), 96–124. https://doi.org/10.18414/KSZ.2021.1.96

Jin, G. Z., & Stivers, A. (2017). Protecting Consumers in Privacy and Data Security: A Perspective of Information Economics. SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.3006172

Newman, J. M. (2019). Regulating Attention Markets. University of Miami Legal Studies Research Paper. https://doi.org/10.2139/ssrn.3423487

Downloads

Megjelent

2023-12-12

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

How to Cite

A Digital Services Act és az EU fogyasztóvédelmi joga. (2023). KözigazgatásTudomány, 3(2), 24-34. https://doi.org/10.54200/kt.v3i2.67