A társasbíráskodás szerepe a közigazgatási perekben

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v3i1.48

Kulcsszavak:

közigazgatási perrendtartás, társasbíráskodás, összetétel, bírósági igazgatás

Absztrakt

A tanulmányban a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvénynek (Kp.) a bíróság összetételére vonatkozó új szabályozását vizsgálom. A Kp. visszaállította a társasbíráskodás főszabályát az elsőfokú per során, ez az üdvözlendő változtatás azonban számos kérdést vet fel. Az elméleti kérdések tárgyalása mellett bemutatom a Kp. releváns szakaszának gyakorlati alkalmazásáról végzett empirikus kutatásom eredményeit. Emellett kitérek arra is, hogy a Kp. nóvumai milyen hatást gyakoroltak a bírósági szervezetrendszerre és igazgatásra, továbbá ez miként csapódott le a bíróság konkrét összetételének szabályozásában.

Hivatkozások

Barabás G. (2022). A közigazgatási cselekmény semmissége az új közigazgatási jogorvoslati rendszerben. In Bodzási B. (Ed.), Jogászegyleti értekezések (pp. 109–141). Magyar Jogász Egylet. Online: https://bit.ly/3CIa8WQ

Fleck Z. (2008). Bíróságok mérlegen I. Pallas.

F. Rozsnyai K. (2022). 8. §. In Barabás G., F. Rozsnyai K., & Kovács A. Gy. (Eds.), Nagykommentár a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényhez [2022. évi Jogtár-formátumú kiadás]. Wolters Kluwer. Online: https://bit.ly/43PqgBZ

F. Rozsnyai K. (2018a). Hatékony jogvédelem a közigazgatási perben. ELTE Eötvös.

F. Rozsnyai K. (2018b). Bíróságok. In Barabás G., F. Rozsnyai K., & Kovács A. Gy. (Eds.), Kommentár a közigazgatási perrendtartáshoz (pp. 160–161). Wolters Kluwer.

F. Rozsnyai K. (2010). Közigazgatási bíráskodás Prokrusztész-ágyban. ELTE Eötvös.

Jakab A. (2007). A magyar jogrendszer szerkezete. Dialóg Campus.

Kovács A. Gy. (2020). Adalékok a Kúria első elnöke jogállamhoz való viszonyának megértéséhez. Fundamentum, 24(4), 20–34. Online: https://bit.ly/3Ppd6al

Kúria. (2014). Közigazgatási perjog (Összefoglaló vélemény). Online: https://bit.ly/3qSXWQG

Küpper H. (2009). Az ítélkező bírák. In Jakab A. (Ed.), Az Alkotmány kommentárja II. (pp. 1689–1700). Századvég.

Kúria. (2013). Összefoglaló jelentés a közigazgatási perek eljárási kérdéseinek elemzéséről. Online: https://bit.ly/3P7iCOH

Országos Bírósági Hivatal. (2022). A bírósági ügyforgalom 2021. évi főbb adatai. Online: https://bit.ly/46spwEG

Patyi A. (2019). A magyar közigazgatási bíráskodás története. Dialóg Campus.

Patyi A. (2002). Közigazgatási bíráskodásunk modelljei. Logod Bt.

Sajó A. (1995). Az önkorlátozó hatalom. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó–MTA ÁJTI.

Somody B., Szabó M. D., Vissy B., & Dojcsák D. (2018). Alapjogi tanok I. HVG-ORAC.

Stelkens, P. (1995). Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Krise. Deutsches Verwaltsungsblatt.

Tamás A. (2010). Bíróságok igazgatása. In Schanda B., & Varga Zs. A. (Eds.), Látlelet közjogunk elmúlt évtizedéről (pp. 181–196). PPKE JÁK.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-07-06

Hogyan kell idézni

Fényes, M. (2023). A társasbíráskodás szerepe a közigazgatási perekben. KözigazgatásTudomány, 3(1), 68–84. https://doi.org/10.54200/kt.v3i1.48

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok