A közigazgatás személyzetének méltatlansága - a bírói joggyakorlat elemzésén keresztül

Szerzők

  • Zsófia Holecska Szegedi Tudományegyetem

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v3i1.46

Kulcsszavak:

méltatlanság, érdemtelenség, közigazgatás személyzete, közbizalom, joggyakorlat

Absztrakt

Jelen tanulmány célja a közigazgatás személyzetére vonatkozó jelenleg hatályos méltatlansági szabályozás különbözőségének vizsgálata a magyar bírói gyakorlat elemzésén keresztül. A vizsgálódás kiindulópontját a közigazgatás szereplőire vonatkozó eltérő méltatlansági szabályrendszer adja, amely a személyzet funkcionális csoportosíthatóságából adódik. Ez az eltérés a bírói pulpitus előtt még inkább kiviláglik. A tanulmány ezen különbözőségek vizsgálatát és elemzését tűzte ki célul.

A dolgozat először az összehasonlítás módszerével rendszerezi a közigazgatás szereplőit, röviden ismertetve a rájuk vonatkozó méltatlansági szabályokat. Ezt követően az empirikus kutatásmódszertant alkalmazva veszi számba az egyes szereplők körében a bíróság előtt megtámadott méltatlanságot megállapító döntéseket az indukció módszerét alkalmazva, és a vizsgált jogesetekből kiindulva olyan általánosításokat igyekszik megfogalmazni, amelyek megmagyarázzák a megfigyelt különbözőségeket és ezek indokoltságát. A tanulmány egyrészt rá kíván világítani a jogalkotói célok és a társadalmi valóság közötti távolságra, másrészről a dolgozat végén megfogalmazott de lege ferenda javaslatokkal visszacsatolásként kíván szolgálni a jogalkotónak.

Hivatkozások

Balázs I. (2014). Az önkormányzatokra vonatkozó szabályozás átalakulása. MTA Law Working Papers, 1(3), 1–10. Online: http://real.mtak.hu/120064/1/2014_03_Balazs_Istvan.pdf.

Balázs I., Balogh Zs. P., Barabás G., Danka F., Fazekas J., Fazekas M., F. Rozsnyai K., Fürcht P., Hoffman I., Hoffmanné Németh I., Kecső G., & Szalai É. (2016). A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata. HVG-ORAC.

Csatlós E., & Siket J. (2021). Közigazgatási alapismeretek. Iurisperitus.

Hazafi Z. (Ed.). (2019). Kormányzati személyzetpolitika. Dialóg Campus.

Hazafi Z., & Ludányi D. (Eds.). (2021). Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez. Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Holecska Zs. (2022). The Legal Intitution of Indignity in the Hungarian Public Administration and Europe. In Csatlós E. (Ed.), Recent Challenges of Public Administration 4: Papers presented at the conference of ’4th Contemporary Issues of Public Administration’ on 10th December 2021 (pp. 23–34). Iurisperitus.

Hörcherné Marosi I. (2022). Az Alkotmánybíróság és a közigazgatási bíróságok kapcsolata. In Zakariás K. (Ed.), Az alkotmánybírósági törvény kommentárja (pp. 79–97). Pázmány Press. Online: https://bit.ly/42Jif07

Kártyás G. (2014). A felmentés indokolása a közszolgálati jogban. Közjogi Szemle, 7(2), 25–33.

Ludányi D. (2020). A közszolgálati jogviszony differenciálódása. Munkajog, 4(1), 42–51.

Patyi A. (2021). Törések és hiányok – a magyar közigazgatási bíráskodás történeti modelljének néhány példája. Miskolci Jogi Szemle, 16(2), 246–258.

Schanda B. (2021). Az alkotmánybíráskodás új szerepe az Alaptörvény első évtizedében. Kompromisszumok, identitás és jogfejlesztés. Acta Humana, 9(2), 117–134. https://doi.org/10.32566/ah.2021.2.5

Szalai A. (Ed.) (2020). A közigazgatás tudománya és gyakorlata. HVG-ORAC.

Downloads

Megjelent

2023-07-06

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

How to Cite

A közigazgatás személyzetének méltatlansága - a bírói joggyakorlat elemzésén keresztül. (2023). KözigazgatásTudomány, 3(1), 39-50. https://doi.org/10.54200/kt.v3i1.46