Európaizáció a közigazgatási eljárásjogban

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v4i1.78

Kulcsszavak:

európaizáció, közigazgatási eljárásjog, Modellszabályok Tervezete

Absztrakt

A nemzeti közigazgatási jog, a nemzeti közigazgatási eljárásjog fejlődése, változása nem elszigetelt az uniós jog fejlődésétől, változásától. E változások folyamatként, tendenciaként való értelmezése lehetővé teszi, hogy szakaszokra tagoljuk az eddigi jogfejlődést és következtetéseket vonjunk le. Mára elmondható, hogy a nemzeti közigazgatási eljárásjogok harmonizációja összefoglalható az európaizáció fogalmával. Az európaizáció így a tagállami közigazgatási eljárásjogok közös fejlődésének eddigi eredménye, de egyúttal e tendenciának – minden bizonnyal – a jelenlegi állomása, de nem végállomása. Tanulmányunk ennek a jelenségnek az okaival, jellemzőivel és várható hatásaival foglalkozik.

Hivatkozások

Baghrizabefi, D. (2016). The Current State of National Procedural Autonomy: A Principle in Motion. Journal for International and European Law, Economics and Market Integration, 3(1), 13–30. Online: https://shorturl.at/amvM0

Balázs I. (2020). Az Európai Közigazgatási Tér és az európai közigazgatási jog. In Lapsánszky A. (Szerk.), Közigazgatási jog. Szakigazgatásaink elmélete és működése (pp. 70–90). Wolters Kluwer.

Balogh-Békesi N., & Pollák K. (2017). General principles of administrative procedure in the European Union. Pro Publico Bono, 5(3. különszám), 18–39. Online: https://shorturl.at/nK467

Boros A. (2013). Az Európai Unió közigazgatási eljárásjoga – európai közigazgatási eljárásjog, avagy európaizálódás a közigazgatási eljárásjog területén (is)? Jogtudományi Közlöny, 68(12), 611–621. Online: https://shorturl.at/ckP37

Boros A. (2013). Közigazgatási eljárás az Európai Unióban. Kodifikáció és Közigazgatás, 2(2), 49–61.

Boros A. (2014). Úton egy európai közigazgatási (eljárásjog) felé. [MTA Law Working Papers, 2014/58]. MTA. Online: https://shorturl.at/aJYZ9

Boros A. (2015). Közigazgatási eljárásjog Európában – közigazgatási eljárási alapelvek és eljárási jogosultságok. In Gerencsér B., Berkes L., & Varga Zs. A. (Szerk.), A hazai és uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései (pp. 31–52). Pázmány Press. Online: https://shorturl.at/flPV2

van den Brink, J. (2017). Matthias Ruffert (ed.), The Model Rules on EU Administrative Procedures: Adjudication. Review of European Administrative Law, 10(1), 155–160. https://doi.org/10.7590/187479817X14945955772028

Cassese, S. (2010). Die Entfaltung des Verwaltungsstaates in Europa. In A. von Bogdandy, S. Cassese, & P. M. Huber (Szerk.), Handbuch ius publicum Europaeum. Band III. Verwaltungsrecht is Europa: Grundlagen. C. F. Müller.

Csatlós E. (2016). Az európai közigazgatási eljárási jog kodifikációja és a hatóságok együttműködése. Mérföldkő az európai közigazgatás szabályozásában? Eljárásjogi Szemle, 1(2), 14–23. Online: https://shorturl.at/bsY07

Darák P. (2015). Jogelvek és hatékonyság. In Gerencsér B., Berkes L., & Varga Zs. A. (Szerk.), A hazai és uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései (pp. 145–148). Pázmány Press. Online: https://shorturl.at/flPV2

Fastenrath, U., & Müller-Gerbes, M. (2000). Europarecht. Grundlagen und Schwerpunkte. Nomos.

Gerencsér B. (2023). Principles for the Eurpeanization of Public Administration. Public Governance, Administration and Finances Law Review, 8(1), 73–89. https://doi.org/10.53116/pgaflr.6850

Hajas B. (2013). A megfelelő ügyintézéshez való jog a rendészetben – az ombudsmani gyakorlat kritikai elemzése. Acta Humana, 1(1), 103–115. Online: https://real.mtak.hu/122843/1/AH_2013_1_Hajas_Barnabas.pdf

Ilbanez, G. (2000). A közösségi jog ellenőrzése és végrehajtása, A nemzeti és az európai közigazgatások szerepe. Osiris.

Jaskowski, M. (2016). Decisions and Administrative Acts according to the Reneual Model Rules on the EU Administrative Procedure and Proposal for Regulation for an Open, Efficient and Independent EU Administration. Polish Review of International and European Law, 5(2), 99–121. https://doi.org/10.21697/priel.2016.5.2.04

Józsa Z. (2015). A jó közigazgatás és a Ket. Jog, igazgatás, kultúra. In Gerencsér B., Berkes L., & Varga Zs. A. (Szerk.), A hazai és uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései (pp. 67–85). Pázmány Press. Online: https://shorturl.at/flPV2

Kilényi G. (Szerk.). (2015). A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. Complex.

Kopp, O. F., & Ramsauer, U. (2003). Verwaltungsverfahrensgesetz. Kommentar. Beck.

Ortlep, R., & Verhoeven, M. (2012). The principle of primacy versus the principle of national procedural autonomy. Netherlands Administrative Law Library, 1(4). https://doi.org/10.5553/NALL/.000004

Schroeder, W. (2004). Nationale Maßnahmen zur Durchführung von EG-Recht und das Gebot der einheitlichen Wirkung: Existiert ein Prinzip der „nationalen Verfahrensautonomie? Archiv des öffentlichen Rechts, 129(1), 3–38. https://doi.org/10.1628/000389104780387066

Thienel, R. (2002). Verwaltungsverfahrensrecht. Österreich.

Torma A. (2001). Európai közigazgatás, régiók, önkormányzatok. Virtuóz.

Varga Zs. A. (2014). Gyorsértékelés az európai közigazgatási eljárási modell-szabályokról. Magyar Jog, 61(10), 545–555. Online: https://shorturl.at/iwOW8

Wilbrandt-Gotowicz, M. (2018). Europeanisation of Administrative Proceedings Law – Opportunities and Risks. Bialstockie Studia Prawnicze, 23(2), 25–37. https://doi.org/10.15290/bsp.2018.23.02.02

Downloads

Megjelent

2024-07-05

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

How to Cite