A digitális munkahely jogi és nem jogi kihívásai

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v4i1.76

Kulcsszavak:

digitális munkahely, heavy work investment, platformmunka, hajsza kultúra, quiet quitting

Absztrakt

A digitális munkahely egy fogalmi evolúció eredménye, és számos kihívást rejteget magában, amelyek több szempontból érintik a munkajogot. Ilyen kihívás a távmunka és a home office kérdése, ám a kihívások közül több is elsőre nem feltétlenül tűnik (munka)jogi természetűnek, mint a quiet quitting. A tanulmányunkban olyan forrásokat is feldolgozunk, mely a digitális munkahely egyes korszakait értelmezik. Ezekből rajzolódik ki a fogalmi evolúció. Az említett fogalmakat szükséges a munkajog szemüvegén keresztül is vizsgálni, mivel azokhoz számos munkajogi jellegű szankció kapcsolható. A tanulmány ennek megfelelően a munkahelyek dematerializálódására épít, amely különösen problémás lehet egy bizalmi jogviszonyban, illetve több szinten összefügg a generációk közötti különbségekkel. Bemutatásra kerül több különböző fogalmi megközelítés, dogmatikai kérdések vizsgálata, illetve a hajsza-kultúra és az arra reagáló munkavállalók változó attitűdje, analizálva a problémák jogi és nem jogi keresztmetszeteit, mindezt a munkajog szemszögéből. A jogi kérdések vizsgálata azonban igényli több olyan előkérdés megválaszolását, melyek nélkül a jogi összefüggések is sokkal nehezebben lehetnének értelmezhetők. A kutatásunk során végig holisztikus keretrendszerben vizsgáltuk az összefüggéseket. Ennek oka a téma komplexitása és az, hogy talán így láttatható a legjobban, hogyan kerül ki a digitális munkahely szabályozási igénye a nemzeti jogalkotás terepéről minimum uniós szintre, de akár nemzetközi szintekre is. 

Hivatkozások

Absher, E. (2020). What You Love Is Killing You: Stopping Hustle Culture In The Performing Arts. Online: https://bit.ly/4a0Xcu0

Ales, E. (2018). Protecting Work in the Digital Transformation: Rethinking the Typological Approach in the Intrinsically Triangular Relationship Perspective. In E. Ales, Y. Curzi, T. Fabbri, O. Rymkevich, I. Senatori, & G. Solinas (Szerk.), Working in Digital and Smart Organizations. Legal, Economic and Organizational Perspectives on the Digitalization of Labour Relations (pp. 11–28). Palgrave McMillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77329-2_2

Australian Council of Trade Unions (ACTU). (2021. november 17.). The verdict is in: Safe workplaces are union workplaces. Online: https://bit.ly/3V0lboR

Australian Council of Trade Unions (ACTU). (2022). Work Shouldn’t Hurt. Online: https://bit.ly/4c3Wmyd

Balmaceda, K. (2022. szeptember 13.). Hustle Culture: Are individuals or companies responsible for preventing burnout? Intellect. Online: https://bit.ly/438JrY2

Bankó Z., Berke Gy., Kiss Gy., & Szőke G. L. (2019). Nagykommentár a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényhez. Wolters Kluwer.

Bankó Z., & Békési G. (2023). A távmunkára létrejött munkajogviszony és a lekapcsolódáshoz való jog a magyar munkajogban. In Auer Á., Bankó Z., Békési G., Berke Gy., Hazafi Z., & Ludányi D. (Szerk.), Ünnepi tanulmányok Kiss György 70. születésnapjára: Clara pacta, boni amici (pp. 42–49). Wolters Kluwer.

Barna E. (2020. március. 9.). Ki lehet-e rúgni valakit bizalomvesztésre hivatkozva? HR Portál. Online: https://bit.ly/4c1MbKI

BFI Finance. (2022. augusztus. 9.). Let's Getting Know Hustle Culture and How To Deal With It. Online: https://bit.ly/3wDMPxL

Boone, A., Vander Elst, T., Vandenbroeck, S., & Godderis, L. (2022). Burnout Profiles Among Young Researchers: A Latent Profile Analysis. Frontiers in Psychology, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.839728

Borbély T. B., & Pecze M. (2006). Munkafüggőség – a tiszteletben álló addikció elméleti háttere és attitűdvizsgálata. Addiktológia, (5)4, 359–381.

Brown, P. (é.n.). Hustle culture: Managing ambition in a right way. Resource Solutions. Online: https://bit.ly/3IpIrFf

Casali, E. (2022). Disrupting Hustle Culture. An explorative research project addressing the question, “what does it mean to be productive?”. Linnaeus University. Online: https://bit.ly/49IuNJw

Charão, D. (é.n.). Hustle Culture: More Harmful Than Helpful. Online: https://bit.ly/434CmYd

Ceinar, I. M., & Mariotti, I. (2021). The Effects of Covid-19 on Coworking Spaces: Patterns and Future Trends. In I. Mariotti, S. Di Vita, M. Akhavan (Szerk.), New Workplaces – Location Patterns, Urban Effects and Development Trajectories. Research for Development (pp. 277–297). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63443-8_15

Cini, L. (2023). Resisting algorithmic control: Understanding the rise and variety of platform worker mobilisations. New Technology, Work and Employment, 38(1), 125–144. https://doi.org/10.1111/ntwe.12257

Deloitte. (2014). The Digital Workplace. Think. Share. Do. Transform your employee experience. Online: https://bit.ly/49ZnvAD

Deming, D. J. (2017). The Growing Importance Of Social Skills In The Labor Market. The Quarterly Journal of Economics, 132(4), 1593–1640. https://doi.org/10.1093/qje/qjx022

Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Baabdullah, A. M., Ribeiro-Navarrete, S., Giannakis, M., Al-Debei, M. M., Dennehy, D., Metri, B., Buhalis, D., Cheung, C. M. K., Conboy, K., Doyle R., Dubey, R., Dutot, V., Felix, R., Goyal, D. P., Gustafsson, A., Hinsch, C., Jebabli, I., Janssen, M., Kim, Y-G., Kim, J., Koos, S., Kreps, D., Kshetri, N., Kumar, V., Ooi, K-B., Papagiannidis, S., Pappas, I. O., Polyviou, A., Park, S-M., Pandey, N., Queiroz, M. M., Raman, R., Rauschnabel, P. A., Shirish, A., Sigala, M., Spanaki, K., Tan, G. W-H., Tiwari, M. K., Viglia, G., & Wamba, S. F. (2022). Metaverse beyond the hype: Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy. International Journal of Information Management, 66, 102542. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102542

Eary, J. (2018. január 2.). Digital Workplace made simple – defining the latest development in new ways of working. Linkedin. Online: https://bit.ly/49ZnBIv

Fisher, J. (é.n.). Workplace Burnout Survey. Deloitte. Online: https://bit.ly/49GEJ62

Freed, E. (2022. július 29.). Which of these 8 definitions of “digital workplace” works best for you?. Digital Workplace Group. Online: https://bit.ly/49DlwlW

Goroshko, O. I. (2008). Virtual Political Office Where Gender and Culture Meet. In P. Zemliansky, & K. St.Amant (Szerk.), Handbook of Research on Virtual Workplaces and the New Nature of Business Practices (pp. 1-27). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-59904-893-2.ch047

Govers, M., & van Amelsvoort, P. (2019). A Socio-Technical Perspective on the Digital Era: The Lowlands view. European Journal of Workplace Innovation, 4(2), 142–159. https://doi.org/10.46364/ejwi.v4i2.589

Graeber, D. (2020). Bullshit munkák. Typotex.

Hajdu-Dudás M. (2021. április 22.). Alapelvek funkciói a munkajogban. Adózóna. Online: https://bit.ly/3T7AnOs

Han, B-C. (2015). The Bunrout Society. Stanford University Press.

Han, B-C. (2023). A rítus eltűnése. A jelen topológiája. Typotex.

Harter, J. (2023. május 17.). Is Quiet Quitting Real? Gallup. Online: https://bit.ly/3InlsL9

Henley, F. (2022. december 21.). A Unionist’s Qualms with Quiet Quitting. General Union. Online: https://bit.ly/48GNA6z

Hinton, R. (2013. november 7.). Beyond Intranets – Enabling a Digital Workplace [Webinar]. Portal Solutions. Online: https://bit.ly/3IogJbR

Honti B. (2021). A munkaviszony megszüntetése: a felmondás szabályai, az azonnali hatályú felmondás, a végkielégítés és a jogellenes felmondás. Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája. Online: https://bit.ly/3IqycAA

Horváth I., & Petrovics Z. (2021). Digitalizáció a munkában: táguló horizontok joghézagokkal. Pro Futuro, 11(2), 611–80. https://doi.org/10.26521/profuturo/2021/2/10239

Ionescu A., Tóth D. A., & Keresztes G. (2022). A home office és a távmunka megítélésének vizsgálata a munkáltatói és munkavállalói attitűdök alapján. Gazdaság és Társadalom, 33(3), 5–34. https://doi.org/10.21637/GT.2022.3.01

Jakab N. (2018). Systematic thinking on employee status. Lex et Scientia, 25(2), 56–68. Online: https://bit.ly/3IqrudR

Jakab N., & Tóth H. (2021). Robotics and law: The links between robotics and labor law, in particular the legal personality of employees (II). Lex et Scientia, 28(2), 60–75. Online: https://bit.ly/49XMQuF

Kanning, U. P. (2023. március 14.). Quiet Quitting ist keine innere Kündigung. Haufe. Online: https://bit.ly/3uQw7ea

Kártyás G. (2014. március 4.). Pontosodnak a munkajogi alapelvek. Wolters Kluwer. Online: https://bit.ly/3Tnl8lA

Kéri Á. (2021. december. 23.). Így szüntethető meg a munkaviszony a munkáltató gazdasági nehézsége esetén. Adózóna. Online: https://bit.ly/3TpK4Ja

Killinger, B. (2006). The workaholic breakdown syndrome. In R. J. Burke (Szerk.), Research Companion to Working Time and Work Addiction (pp. 61–88). Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781847202833.00011

Kovács I. A. (2022). Távmunka és a home office alakulása a járvány tükrében. Miskolci Jogtudó, 6(1), 83–89. Online: https://bit.ly/3ToUx80

Leszkoven L. (2022). Becsülettel, emberséggel… A jóhiszeműség és tisztesség elve és annak „elágazásai” a kötelemszerű magatartás körében. Gazdaság és jog, 30(9–10), 5–10. Online: https://bit.ly/48MVM5c

Lipták K. (2022). Home office és COVID-19 a munkavállalók nézőpontjából. Tér-Gazdaság-Ember, 10(1), 29–42. Online: https://bit.ly/3uQ2sll

Lord, J. (2022. szeptember 9.). Quiet Quitting is a new name for an old method of industrial action. The Conversation. Online: https://bit.ly/3V7QWwo

Lukács A. (2022). A metaverzumban történő munkavégzés kihívásai, különös tekintettel az egyenlő bánásmódhoz való jogra. Infokommunikáció és Jog, 79, 17–20. Online: https://bit.ly/3Iok8az

Masterson, V. (2022. szeptember 2.). What is quiet quitting? World Economic Forum. Online: https://bit.ly/3IoT8b3

Mazetti, G., Schaufeli, W. B., & Guglielmi, D. (2014). Are workaholics born or made? Relations of workaholism with person characteristics and overwork climate. International Journal of Stress Management, 21(3), 227–254. https://doi.org/10.1037/a0035700

Meiggs, B. (2024. március 3.). 2021 Side Hustle Statistics: Trends and Data. Smarts. Online: https://bit.ly/4bZgOQR

Mélypataki G., Máté D. A., & Rácz Z. (2020). Az otthon mint munkahely? Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, 38(2), 212–223. https://doi.org/10.32978/sjp.2020.037

Mélypataki G., Riczu Zs., Máté D., Ningrum, P. K. (2021). The Role of the Artificial Intelligence in the Labour Law Relations in European and Asian Aspect. İnsan ve İnsan, 8(30), 69–83. https://doi.org/10.29224/insanveinsan.976915

Mélypataki G., & Máté D. A. (2021). Necessity of Reconsideration of Labour Law Relations - Pandemic, Labour Market, Social Innovation. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, 19(2), 1–19. https://doi.org/10.31261/zpppips.2021.19.05

Mélypataki G., Solymosi-Szekeres B., & Kovács-Berényi L. (2023). On the border of the physical and the virtual workplace – Dogmatic issues of home office and telework in general and in Hungarian law. Z Problematky Prawa Pracy I Politiky Socialnej, 21(4), 1-21. https://doi.org/10.31261/zpppips.2023.21.04

Miller, P. (2012). The Digital Workplace: How Technology Is Liberating Work. Dog Ear.

Ng, H. (2022. június 13.) What is the Hustle Culture and Why is it Glorified? CircleDNA. Online: https://bit.ly/3uZP6Tu

Pandey, K. (2022. szeptember 20.). The Pitfalls of Hustle Culture at the Workplace. Jumpstart. Online: https://bit.ly/49GEUhI

Rácz I. (2021). Platform munkavégzés Magyarországon. Munkajogi és egyéb jogági dilemmák. Magyar Munkajog, 1. Online: https://bit.ly/3TnqDAL

Rácz-Antal I. (2023). A platformalapú munkavégzés munkakörülményei, munkavállalói és szociális jogok kapcsolata. NMHH. Online: https://bit.ly/437c73w

Riczu Zs., Mélypataki G., & Máté D. A. (2013). Concepts of Work: from Traditional Social-Labor Ideas to Modern Effects of Digital Transformation. Journal of Digital Technologies and Law, 1(1), 175–190. https://doi.org/10.21202/jdtl.2023.7

Riczu Zs. (2022). Távmunka és home-office szabályozás összehasonlító elemzése, különös tekintettel a román és magyar munkajogra. In Miskolczi-Bodnár P. (Szerk.), XXIII. Jogász Doktoranduszok Országos Konferenciája (pp. 165–177). Károli Gáspár Református Egyetem. Online: https://bit.ly/433J294

Rosario, I. (2020. április 3.). When The 'Hustle' Isn't Enough. NPR. Online: https://bit.ly/3V12GAH

Rozentals, A. (2022. április 29.). The Hustle Culture Has No Future – Enter The Break Culture. Forbes. Online: https://bit.ly/3T38aIv

Sampoerna University. (2022. július 23.). Hustle Culture: Definition, Impact and How to Overcome It. Online: https://bit.ly/3T3FGhQ

Sipka P. M., & Herdon I. (2023. január 9.). A metaverzum munkajoga. Jogászvilág. Online: https://bit.ly/4bZM2HF

Solymosi-Szekeres B. (2022). A munkavégzés helyének problematikája, különösen a szokásos munkahely anyagi jogi és eljárási jogi kérdéseire tekintettel. Miskolci Jogi Szemle, 16(5), 541–553. https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1493

Solymosi-Szekeres B. (2023). Les difficultés des législations du travail allemande et hongroise face à l’élargissement du champ d’application personnel du droit du travail de l’UE. Revue de Droit Comparee du Travail et de la Securite Sociale, 1, 84–99. https://doi.org/10.4000/rdctss.5151

Susskind, R., & Susskind, D. (2018). A szakmák jövője – Hogyan változtatja meg a technológia a szakemberek munkáját? Antall József Tudásközpont.

Susarla, R. M. (2022) What’s With The Millennials? Quiet Quitting, The Great Resignation, And Now, Moonlighting! Slackers Or Pioneers Of A New Era Of Work And Life? Online: https://shorturl.at/UQBiz

Szabó G. (2021. június 24.). Bizalomvesztés miatti munkáltatói felmondás. Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda. Online: https://bit.ly/3P9asVl

Szekeres B. (2019. május 23–24.). Reflections on the Employee-Like Persons and on Their (Non-)Regulation in Hungary. In Kékesi T. (Szerk.), MultiScience – XXXIII. microCAD International Multidisciplinary Scientific Conference. https://doi.org/10.26649/musci.2019.064

Szekeres B. (2022). A home office dilemmái a távmunka régi és új szabályai tükrében. Infokommunikáció és Jog, 78, 23–30. Online: https://bit.ly/3uYc51a

Tóth H. (2022). Az algoritmikus menedzsment a platform alapú munkavégzésben. Miskolci Jogi Szemle, 17(2), 449–458. https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2035

Tubb, C. (2022. szeptember 12.). So what is the digital workplace anyway? Digital Workplace Group. Online: https://bit.ly/3PdBT0b

Vallasek M., & Mélypataki G. (2020). Rules on Home Office Work and Telework in Romania and in Hungary. Central European Journal of Comparative Law, 1(2), 177–191. https://doi.org/10.47078/2020.2.177-191

Varga D. (2022). Generációk munkajogi igényei a munkáltatókkal szemben. Jog-Állam-Politika, 14(4), 135–152. https://doi.org/10.58528/JAP.2022.14-4.135

Wigert, B. (2022. november 18.). Quiet Firing: What It Is and How to Stop Doing It. Gallup. Online: https://bit.ly/4c46ffp

World Health Organisation. (2019). Burn-out an "occupational phenomenon": International Classification of Diseases. Online: https://bit.ly/3Pbwg2K

Yarmolyuk-Kröck, K. (2022. március 22.). A case for an EU directive addressing work-related psychological risks. ETUI. Online: https://bit.ly/3wBI8V4

Yuningsih, Y., & Prasetya, M. D. (2022). Technology Makes Hustle Culture Still Happened in Pandemic Covid 19. Proceedings of the 4th International Conference of Economics, Business, and Entrepreneurship, ICEBE 2021, 7 October 2021, Lampung, Indonesia. https://doi.org/10.4108/eai.7-10-2021.2316240

Ződi Zs. (2022). Algoritmikus menedzsment a platformmunka világában. Állam- és Jogtudomány, 63(1), 89–108. https://doi.org/10.51783/ajt.2022.1.05

Downloads

Megjelent

2024-07-05

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

How to Cite