Az oktatási és lakhatási szegregációval kapcsolatos állami feladatok

Az állam szegregáció kezelésével kapcsolatos gyermekvédelmi kötelezettségei a nemzetközi megközelítések szerint

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v3i2.71

Kulcsszavak:

szegregáció, integráció, inklúzió, gyermekvédelem, egyenlő bánásmód

Absztrakt

A szegregáció jelensége és megjelenési formái évek óta a gyermekvédelemmel, társadalmi egyenlőtlenségekkel és szegénységgel foglalkozó tudományágak, e körben is különösen a szociológia és a pedagógia egyik központi kérdését képezik, emellett számos, a szegregáció kezelésére, vagy felszámolására irányuló állami és civil kezdeményezés, modellprogram kap teret. A tanulmány célja, hogy e rendkívül aktuális területen belül is elsősorban az oktatási és lakhatási szegregációt érintően a gyermekvédelmi, továbbá a hátrányos helyzetű gyermekeket érintő vetületeket vegye számba az állami feladatokra és kötelezettségekre fókuszálva. A vizsgálat tárgyát képezi továbbá a kapcsolódó jogi szabályozás, illetőleg nemzetközi kitekintés keretében különösen az Európai Unió szegregáció elleni küzdelemhez kapcsolódó projektjei, továbbá a Magyarországot érintő kérdések. A kutatás fő kérdése, hogy az államnak milyen kötelezettségei vannak a szegregáció jelenségének kezelése és az érintett csoportok (e körben is különösen a gyermekek) védelme kapcsán, sorra véve a kapcsolódó ajánlásokat és jó gyakorlatokat.

Hivatkozások

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (AJBH). (2014). Az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes jelentése az AJB-3894/2012. számú ügyben, a nemzetiségi középiskolai oktatás helyzetéről. Online: https://tinyurl.com/3vrua9kr

Andorka R. (1997). Bevezetés a szociológiába. Osiris.

Bihari I. (2021). Az iskolai szegregáció szerepe a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok lemaradásában. Acta Medicinae et Sociologica, 12(32), 64–85. https://doi.org/10.19055/ams.2021.05/31/4

Council of Europe (CoE), ECtHR, FRA. (2018). Handbook on European non-discrimination law. Publication Office of the European Union. https://doi.org/10.2811/792676

Csonta Á., & Niţă, D-L. (2014). Peres eljárások a romák emberi jogainak védelmében. Útmutató ügyvédeknek. Centre for Legal Resources (Jogi Erőforrások Központja). Online: https://tinyurl.com/mtxj9zjt

Daniel, S. (2011). The Legacy of D.H. and Others: FourYears After, In Dezideriu G. (Szerk.), Roma Rights 2011. Funding Roma Rights: Challenges and Prospects (pp. 37–39). Európai Roma Jogok Központja. Online: https://tinyurl.com/4cdvpuaz

Dombrovszky B. (2019). Az általános iskolai szegregáció közigazgatási jogi kérdései. Az állami kötelezettség teljesítésének szervezeti, szabályozási eszközei Magyarországon. Közjogi Szemle, 12(2), 43–51.

ECRI. (2007). ECRI general policy recommendation no. 10 on combating racism and racial discrimination in and through school education. Online: https://tinyurl.com/mrxu6dcc

ECRI. (2009). ECRI general policy recommendation no.12 on combating racism and racial discrimination in the field of sport- Online: https://tinyurl.com/2cmuwwaz

ECRI. (2018). ECRI general policy recommendation no. 7 on national legislation to combat racism and racial discrimination. Online: https://tinyurl.com/wkjdbnzp

ECRI. (2020a). ECRI general policy recommendation no.13 on combating antigypsyism and discrimination against roma. Online: https://tinyurl.com/n2mpmmnd

ECRI. (2020b). Statement of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on racist police abuse, including racial profiling, and systemic racism. Online: https://tinyurl.com/yc8dnnzr

ECRI. (2021). Statement of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on preventing and combating ultra-nationalistic and racist hate speech and violence in relation to confrontations and unresolved conflicts in Europe. Online: https://tinyurl.com/y4cnrj7h

Emberi Jogi Biztos. (2017). Befogadó oktatással az iskolai szegregáció ellen Európában. Európa Tanács. Online: https://tinyurl.com/3fjzn7fj

Ferge Zs., & Darvas Á. (Szerk.) (2014). Civil jelentés a gyerekesélyekről 2012-2013. Gyerekesély Közhasznú Egyesület.

Goldston, J. A., & Adjami, M. (2009). The opportunities and challenges of using public interest litigation to secure access to justice for Roma in Central and Eastern Europe. In Y. Ghai CBE, & J. Cottrell (Eds.), Marginalized Communities and Access to Justice (1st ed.) (Chapter 10). Routledge-Cavendish. https://doi.org/10.4324/9780203866405

Gosztonyi Á. (Szerk.) (2020). Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2020. Habitat for Humanity Magyarország. Online: https://tinyurl.com/ankxtkxs

Havas G. (2008). Esélyegyenlőség, deszegregáció. In Fazekas K., Köllő J., & Varga J. (Szerk.), Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért (pp. 121–138). Ecostat. Online: https://mek.oszk.hu/08200/08222/08222.pdf

Havas G., & Liskó I. (2005). Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Felsőoktatási Kutatóintézet. Online: https://tinyurl.com/rw28cz99

Hermann Z., Horn D., Kádár A., Németh Sz., Papp Z. A., & Székely Á. (2009). Irányelvek a roma tanulók szegregált oktatásának felszámolására. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Online: https://tinyurl.com/4a74tvan

Hernádi E., Kegye A., Gárdos P., & Sahin-Tóth B. (2020). A gyöngygöspatai szegregációs per jogi krónikája. Magyar Jog, 67(7–8), 385–396.

Jelinek Cs., Pósfai Zs., & Czirfusz M. (Szerk.) (2018). Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2018. Habitat for Humanity Magyarország. Online: https://tinyurl.com/kyvstns3

Kertesi G., & Kézdi G. (2005). Általános iskolai szegregáció, I. rész. Okok és következmények. Közgazdasági Szemle, 52(4), 317–355. Online: https://epa.oszk.hu/00000/00017/00114/pdf/01kertesikezdi1.pdf

Kertesi G., & Kézdi G. (2009). Általános iskolai szegregáció Magyarországon az ezredforduló után. Közgazdasági Szemle, 56(11), 959–1000. Online: http://epa.oszk.hu/00000/00017/00164/pdf/1_kertesi-kezdi.pdf

Mattenheim G. (Szerk.) (2017). Kommentár a gyermekvédelmi törvényhez. Wolters Kluwer.

New, W. S. (2021). Horváth & Kiss v. Hungary: How Romani children became mentally retarded. Edukacja Międzykulturowa, 14(1), 137–150. https://doi.org/10.15804/em.2021.01.07

OHCHR. (2009). Fact Sheet No. 21 (Rev. 1): The Human Right to Adequate Housing. Online: https://tinyurl.com/5awn4pnp

Radó P. (2018). A közoktatás szelektivitása mint a roma szegregáció általános kontextusa. In Fejes J. B., & Szűcs N. (Szerk.), Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról (pp. 31–56). Motiváció Oktatási Egyesület. Online: http://mek.oszk.hu/18200/18263/18263.pdf

UNICEF. (2005). The state of the world’s children 2005. Childhood under threat. Online: https://www.unicef.org/media/84801/file/SOWC-2005.pdf

UNICEF. (2022). Innocenti Report Card 17. Places and Spaces. Environments and children’s well-being. Online: https://tinyurl.com/e6ajf6j9

Vankó L. (Szerk.) (2022). Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2022. Habitat for Humanity Magyarország. Online: https://tinyurl.com/4uhkduhe

Vida G. (2022). Mi a jobb, a szegregáció vagy az integráció? Téves kérdésfeltevések és fókusztévesztések a gyógypedagógiában. In Závoti J. (Szerk.), A segítő pedagógia aspektusai: Tanulmánykötet (pp. 58–70.) Soproni Egyetemi Kiadó. http://doi.org/10.35511/978-963-334-438-5-Vida

Downloads

Megjelent

2023-12-12

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

How to Cite

Az oktatási és lakhatási szegregációval kapcsolatos állami feladatok: Az állam szegregáció kezelésével kapcsolatos gyermekvédelmi kötelezettségei a nemzetközi megközelítések szerint. (2023). KözigazgatásTudomány, 3(2), 188-201. https://doi.org/10.54200/kt.v3i2.71