A hatékony jogorvoslathoz való jog a digitális szolgáltatások terén

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v3i2.69

Kulcsszavak:

jó közigazgatás, tisztességes eljáráshoz való jog, hatékony jogorvoslat

Absztrakt

A digitális szolgáltatásokról szóló rendelet célja egy biztonságosabb digitális tér létrehozása, ahol a digitális szolgáltatások felhasználóinak alapvető jogai védelmet élveznek, és ahol a vállalkozások számára egyenlő versenyfeltételeket teremtenek. A Rendelet fontos biztosítékokat vezet be annak érdekében, hogy a polgárok szabadon kifejthessék véleményüket a felhasználók online környezetben betöltött fokozott szerepéről, és gyakorolhassák más alapvető jogaikat, például a hatékony jogorvoslathoz való jogot. Ez utóbbi megvalósíthatóságát illetően érdemes megvizsgálni: mit jelent a hatékony jogorvoslathoz való jog, és milyen európai normáknak kell megfelelni ennek megvalósításához?

Hivatkozások

Európai Bizottság. (2018. szeptember 12.). Flash Eurobarometer on illegal content. Online: https://shorturl.at/tuE79

Gombos K. (2020). Az európai jog hatásai a jogorvoslathoz való jogra. Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Gosztonyi G. (2021). Az internetes tartalomszabályozás európai típusú szabályozásának kezdetei, avagy irányelvektől a rendeletekig (TWF, AVMS, E-Comm, DSA, DMA). Jog-Állam-Politika, 13(4), 17–32.

Ioannides, I. (2014). Rule of Law in the European Union. External Action: Guiding Principles, Practices and Lessons Learned. International IDEA.

Patyi A. (2019). A magyar közigazgatási bíráskodás elmélete és története. Ludovika Egyetemi Kiadó.

Solé, J. P. (2002). Good administration and European public law. The fight for quality in the field of administrative decisions. European Review of Public Law, 14(4), 1503–1544.

Varga I. (2009). A jogorvoslathoz való jog mint alapjog − az (5) bekezdés magyarázata. In Jakab A. (Szerk.), Az Alkotmány kommentárja (pp. 2005–2126). Századvég.

Wopera Zs. (2007). Eljárási jogelvek érvényesülése az Európai Bíróság gyakorlatában. In Harsági V., & Wopera Zs. (Szerk.), Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században (pp. 417–429). HVG-ORAC.

Downloads

Megjelent

2023-12-12

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

How to Cite

A hatékony jogorvoslathoz való jog a digitális szolgáltatások terén. (2023). KözigazgatásTudomány, 3(2), 71-83. https://doi.org/10.54200/kt.v3i2.69