A mesterséges intelligencia és a közigazgatás

Gondolatok a mesterséges intelligencia szabályozás kockázatalapú megközelítéséről a gyakorlatban, kihívások és lehetőségek

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v3i2.65

Kulcsszavak:

mesterséges intelligencia, közigazgatás, szabályozási kihívás, kockázat, Európai Unió

Absztrakt

A mesterséges intelligencia (MI) alkalmazása a közigazgatásban és a technológia határokon átívelő jellegének figyelembevételével az európai dimenzióban való szabályozást indokolttá teszi. Az európai szintű meghatározás mellett fontos az alkalmazásokhoz szükséges szabványok kialakítása. Ezek a sztenderdek kulcsfontosságúak az áttekinthetőség, nyilvánosság, közérdek-képviselet, egységesség és ellentmondás-mentesség tekintetében, segítve az MI által jelentett kockázatok kezelését és a jogbiztonság megteremtését. Az MI alkalmazása a közigazgatásban számos kihívást vet fel, beleértve a megbízhatóságot, az átláthatóságot, és a munkaerőpiaci változásokat. Az OECD hangsúlyozza a kormányok szerepét a megbízható MI-kutatásban és fejlesztésben, valamint szabványok és etikai irányelvek kidolgozásában. Az MI alkalmazásának területeit elemző OECD dokumentumok szerint az MI számos területen alkalmazható a közigazgatásban, például a jóléti szolgáltatásokban és az operatív hatékonyság növelésében. A mesterséges intelligencia alkalmazása a közigazgatásban összetett és érzékeny terület, amely e tanulmány kereteit meghaladja. A technológia jelentette kockázatokkal kapcsolatos kutatási eredmények és válaszok értelmezése, valamint a felelősség kérdése fontostémakörök. Ugyanakkor tény, hogy az MI alkalmazása új lehetőségeket teremthet, amelyek bemutatására a tanulmány több példát is hoz.

Hivatkozások

Bicskei T. (2023). A mesterséges intelligencia közigazgatásban való felhasználásával okozott kár. KözigazgatásTudomány, 3(1), 99–114. https://doi.org/10.54200/kt.v3i1.51

Birher N. (2020). A közigazgatás társadalmi megítélésének változása a közigazgatási bírói gyakorlat fényében. Döntvénytár. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Online: https://shorturl.at/csEI1

Boóc Á. (2018). Az online szerződéskötés magánjogi problémái. In Homicskó Á. O. (Szerk.), Egyes modern technológiák etikai, jogi és szabályozási kihívásai (pp. 37–48). Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. Online: https://shorturl.at/aeBK9

Davies, W. (2016. július 4.). Robot Amelia – a glimpse of the future for local government. The Guardian. Online: https://shorturl.at/nsxC7

Európai Bizottság (2018). A közös európai adattér kialakítás felé [a Bizottság közleménye]. COM(2018) 237 final. Online: https://tinyurl.com/3dvs5mbm

Djeffal, C. (2018). Künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung. Berichte des NEGZ, 3. Nationalen E-Government Kompetenzzentrum e. V. Online: https://mediatum.ub.tum.de/doc/1584461/document.pdf

Európai Bizottság (2019). Megbízható mesterséges intelligenciára vonatkozó etikai iránymutatás. Online: https://shorturl.at/krK56

Európai Bizottság. (2020). Fehér könyv a mesterséges intelligenciáról: a kiválóság és a bizalom európai megközelítése. COM(2020) 65 final. Online: https://tinyurl.com/5n99j6u9

Eszteri D. (2015). A mesterséges intelligencia fejlesztésének és üzemeltetésének egyes felelősségi kérdései. Infokommunikáció és Jog, 12(62–63), 47–57. Online: http://real.mtak.hu/97079/1/eszteri.mi.felelosseg.final.pdf

Fejes E., & Futó I. (2021). Mesterséges intelligencia a közigazgatásban – az érdemi ügyintézés támogatása. Pénzügyi Szemle, 66(1. különszám), 24–51. Online: https://shorturl.at/QTXY4

G. Karácsony G. (2020). Okoseszközök – Okos jog? Dialóg Campus.

NÉBIH. (2020. július 1.). Július 1-től Nébo segíti a Nébih ügyfélszolgálati munkáját. Online: https://tinyurl.com/ktu6ahnp

OECD. (2019). Recommendation of the Council on Artificial Intelligence. Online: https://tinyurl.com/3kxadxju

Országgyűlés Hivatala. (2021). Mesterséges intelligencia a közigazgatásban [Infojegyzet]. Online: https://tinyurl.com/4wu3ksya

PwC. (2019). How will AI impact the Hungarian labour market? Online: https://tinyurl.com/268am927

Russel, S. J., & Norvig, P. (2000). Mesterséges intelligencia modern megközelítésében. Panem – Prentice Hall.

Susanka, S. (2023. augusztus 4.). Videoüberwachung in Mannheim:Wenn eine Umarmung wie Würgen aussieht. ZDF. Online: https://tinyurl.com/y5kkap7f

Tóth A. (2019). A mesterséges intelligencia szabályozásának paradoxonja és egyes jogi vonatkozásainak alapvető kérdései. Infokommunikáció és jog, 2, 3–9. Online: https://tinyurl.com/mryryt6v

Ubaldi, B. et al. (2019). State of the art in the use of emerging technologies in the public sector. OECD Working Papers on Public Governance, No. 31, OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/932780bc-en

Ulnicane, I. (2022). Artificial Intelligence in the European Union: Policy, ethics and regulation. In T. Hoerber, G. Weber, & I. Cabras (Eds.), The Routledge handbook of European integrations (pp. 254–269). Taylor & Francis. https://doi.org/10.4324/9780429262081-19

Von Haldenwang, C. (2004). Electronic government (e-government) and development. The European journal of development research, 16, 417–432. https://doi.org/10.1080/0957881042000220886

Zlinszky J. (2011). A hatalomgyakorlás ellensúlya: közigazgatási bíróság – alkotmánybíróság. Pázmány Law Working Papers, 2011/1. Online: https://plwp.eu/docs/wp/2012/201101.pdf

Ződi Zs. (2021). Az Európai Bizottság Mesterséges Intelligencia Kódexének tervezete. Gazdasági Jog, 29(5), 1–3. Online: https://szakcikkadatbazis.hu/doc/6489200

Zuiderwijk, A., Chen, Y. C., & Salem, F. (2021). Implications of the use of artificial intelligence in public governance: A systematic literature review and a research agenda. Government Information Quarterly, 38(3), 101577. https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101577

Downloads

Megjelent

2023-12-12

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

How to Cite

A mesterséges intelligencia és a közigazgatás: Gondolatok a mesterséges intelligencia szabályozás kockázatalapú megközelítéséről a gyakorlatban, kihívások és lehetőségek. (2023). KözigazgatásTudomány, 3(2), 160-173. https://doi.org/10.54200/kt.v3i2.65