A központi kormányzati igazgatási szervek főbb szervezetirányítási kérdései

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v3i2.64

Kulcsszavak:

államigazgatás, központi kormányzati igazgatási szerv, szervezetirányítás, szervezetrendszer, irányítás

Absztrakt

A központi államigazgatási szervek, mint a közigazgatási szervezetrendszer tetején elhelyezkedő „csúcsszervek” kiemelt jelentőséggel és hatással bírnak a közigazgatás szervezetének egész rendszerére. A központi államigazgatási szervek kifejezés több szervtípust foglal magába, amelyek közül jelen tanulmányban a központi kormányzati igazgatási szerveket kívánjuk górcső alá venni. A központi kormányzati igazgatási szervek mind tevékenységüket, mind jelentőségüket és nem utolsó sorban a közigazgatás szervezetét meghatározó mivoltukra tekintettel meghatározó szerepet töltenek be és hatást fejtenek ki az államigazgatásra, így az ország irányításának egészére. Ezen szervek egyrészről általános hatáskörrel, másrészről egyes területekre, szakigazgatási ágakra vonatkozóan különös hatáskörrel rendelkeznek feladatellátásuk szempontjából. Kiemelkedő szerepükből adódóan a megfelelő működés kulcsfontossággal bír, amely a szervezetirányítás eszközei révén valósulhat meg. Jelen tanulmány célja ezáltal a központi kormányzati igazgatási szervek működésének és szervezetirányítási kérdéseinek összefoglaló jellegű áttekintése, amelyek vizsgálatához azonban elengedhetetlenül szükséges a vizsgált szervek rendszertani elhelyezkedésének és abban betöltött szerepüknek vizsgálata.

Hivatkozások

Balázs I. (2014a). Az autonóm közigazgatási struktúrákról és a közigazgatási szervek önállóságának egyes kérdéseiről. In Fekete B., Horváthy B., & Kreisz B. (Eds.), A világ mi magunk vagyunk… Liber Amicorum Imre Vörös (pp. 29–45). HVG-ORAC. Online: http://real.mtak.hu/19696/1/liber_amicorumvoros_imre1018.pdf

Balázs I. (2014b). A közigazgatás központi szervei. NKE.

Drótos Gy., & Gajduschek Gy. (2014). Szervezetirányítás: felügyelet és ellenőrzés. NKE.

Fazekas J. (2018). Önálló szabályozó szerv. In Jakab A., & Fekete B. (Eds.), Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Alkotmányjog rovat). Online: http://ijoten.hu/szocikk/onallo-szabalyozo-szerv

Fazekas J. (2020). Autonóm államigazgatási szervek. In Jakab A., Könczöl M., Menyhárd A., & Sulyok G. (Eds.), Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Közigazgatási jog rovat). Online: http://ijoten.hu/szocikk/autonom-allamigazgatasi-szervek

Hazafi Z., & Ludányi D. (2021). Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez. NKE.

Józsa Z. (2019). A közigazgatás funkciói és feladatai. In Jakab A., Könczöl M., Menyhárd A., & Sulyok G. (Szerk.), Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Közigazgatási jog rovat). Online: http://ijoten.hu/szocikk/a-kozigazgatas-funkcioi-es-feladatai

Kovács É., & Hajnal Gy. (2016). A magyar központi államigazgatás változásai a rendszerváltástól 2015-ig. In Jakab A., & Gajduschek Gy. (Eds.), A magyar jogrendszer állapota (pp. 528 – 563). MTA JTI.

Lapsánszky A., Patyi A., & Takács A. (2017). A közigazgatás szervezete és szervezeti joga. Dialóg Campus.

Lázár L. (2013). Közigazgatás szervezetelméleti megközelítésben. NKE.

Lőrincz L. (2005). A közigazgatás alapintézményei. HVG-ORAC.

Siket J. (2014). A Közigazgatási Szerv Jogalanyisága, közigazgatási szervek tevékenységi típusai, közigazgatási szervezetrendszer, szervezeti igazgatás. NKE.

Szalai A. (2018). A közigazgatási jog alapjai. Dialóg Campus.

Torma A., Czékmann Zs., Nyitrai P., Szabó B., Ritó E., Czibrik E., & Cseh, G., (2022). Gondolatok a közigazgatási stratégiaalkotásról, különös tekintettel a központi szervekre. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, 10(1), 46–64. https://doi.org/10.32575/ppb.2022.1.3

Downloads

Megjelent

2023-12-12

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

How to Cite

A központi kormányzati igazgatási szervek főbb szervezetirányítási kérdései. (2023). KözigazgatásTudomány, 3(2), 146-159. https://doi.org/10.54200/kt.v3i2.64