Az autonóm helyi jogalkotás korlátai

Esettanulmány a Fővárosi Önkormányzat jogalkotási gyakorlatából

Szerzők

  • Kristóf Balázs Cseh Eötvös Lóránd Tudományegyetem

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v3i2.60

Kulcsszavak:

helyi önkormányzatiság, önkormányzati jogalkotás, részvételi eszközök

Absztrakt

A helyi önkormányzati autonómia mind több vetületét érik kihívások az utóbbi években. A feladataikat újradefiniáló önkormányzatok számára kiemelten fontos a jogalkotási képesség, különösen a XXI. század követelményeinek való megfelelést szolgáló új jogintézmények kialakítását lehetővé tevő eredeti jogalkotó hatáskör. Az önkormányzati működés egyik, az utóbbi években fókuszba helyezett területe az állampolgári bevonást szolgáló új mechanizmusok kidolgozása, a részvételt segítő új jogintézmények megalkotása. Az erre irányuló jogalkotás azonban a jelenlegi jogi környezetben gyakran nehézségekbe ütközik. A tanulmány Budapest Főváros Önkormányzata egyik részvételi eszközének megalkotásán keresztül mutatja be, hogy a helyi jogalkotó milyen kihívásokkal szembesül akkor, ha állampolgári bevonás új eszközét igyekszik kialakítani. Ehhez – a helyi jogalkotásra vonatkozó jogszabályi környezet, valamint a helyi részvételi demokrácia eszközeinek rövid bemutatását követően – a tanulmány végigköveti a kodifikációs folyamat egészét, bemutatja az így létrejött jogintézményt, valamint feltárja a társadalmi egyeztetés, a hatásvizsgálat, valamint a kodifikáció során a jogi környezetbe való beillesztés kapcsán felmerült, és a jogszabályhoz fűzött indokolásban is bemutatott dilemmákat.

Hivatkozások

Árva Zs. (2019). Közigazgatási jog. In Jakab A., & Fekete B. (Szerk.), Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Közigazgatási jog rovat, rovatszerkesztő: Balázs I.). Online: http://ijoten.hu/szocikk/kozigazgatasi-jogalkotas

Balázs I. (2016). Közjogi berendezkedésünk: a helyi önkormányzatok – Egyed István a helyi önkormányzatokról. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, 4(4), 72–82.

Balázs I., & Hoffman I. (2020). A közigazgatási jog rezilienciája – koronavírus idején. In Gárdos-Orosz F., & Lőrincz V. O. (Szerk.), Jogi diagnózisok. A COVID-19 világjárvány hatásai a jogrendszerre (pp. 45¬–65). L'Harmattan. Online: http://real.mtak.hu/118785/

Chronowski N. (2005). Integrálódó Alkotmányjog. Dialóg Campus.

Cseh K. B., & Fazekas J. (2020). The Municipal Rights of Disposal over the Territory and Its Governmental Restrictions in Hungary. Lex Localis, 18(4), 1053–1066. https://doi.org/10.4335/18.3.1053-1066(2020)

Drinóczi T. (2010). Minőségi jogalkotás és adminisztratív terhek csökkentése Európában. HVG-ORAC.

Fábián A. (2008). Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei. Dialóg Campus – Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar.

Gajduschek Gy. (2020). A jogalkotási minőség jogi és társadalomtudományi fogalma. In Sebők M., Gajduschek Gy., & Molnár Cs. (Szerk.), A magyar jogalkotás minősége: Elmélet, mérés, eredmények (pp. 59–92). Gondolat.

Hoffman I. (2015). Gondolatok a 21. századi önkormányzati jog fontosabb intézményeiről és modelljeiről: A nyugati demokráciák és Magyarország szabályozásainak, valamint azok változásainak tükrében. ELTE Eötvös.

Hoffman I. (2019). Helyi önkormányzatok a közigazgatás rendszerében. Helyi önkormányzás és helyi közigazgatás. In Fazekas M. (Szerk.), Közigazgatási jog. Általános rész I. (pp. 240–244). ELTE Eötvös.

Jakab A. (2007). A magyar jogrendszer szerkezete. Dialóg Campus.

Kecskés L. (1999). EK-jog és jogharmonizáció. Közgazdasági és Jogi Kvk.

Kiss L. (2002). Tanulmánykötet a testületi munka szolgálatában. Közigazgatás-módszertani Bt.

Kiss L. (2020). Önkormányzati jogalkotás, szabályozás és dereguláció. Dialog Campus. Online: https://tinyurl.com/4kzhc4u3

Makowski, K. (2019). Participatory Budgeting in Poland AD 2019: Expectations, Changes and Reality. Polish Political Science Yearbook, 4(48), 642–652. https://doi.org/10.15804/ppsy2019409

Pálné Kovács I. (2016). Modellváltás a magyar önkormányzati rendszerben. In Jakab A., & Gajduschek Gy. (Szerk.), A magyar jogrendszer állapota (pp. 583–599). Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet.

Schiller T. (2011). Local direct democracy in europe. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92898-2.

Siket J. (2020). A helyi önkormányzatok közigazgatási autonómiája Magyarországon: Az autonómia egyes tárgykörei intézménytörténeti és nemzetközi kitekintéssel, figyelemmel a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájára. Iurisperitus.

Számadó R. (2018). Inkluzív önkormányzat-építés. Dialóg Campus. Online: https://tinyurl.com/mrxeh7hc

Warner, M. E. (2010). The Future of Local Government: Twenty-First-Century Challenges. Public Administration Review, 70, S145–S147. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2010.02257.x

Downloads

Megjelent

2023-12-12

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

How to Cite

Az autonóm helyi jogalkotás korlátai: Esettanulmány a Fővárosi Önkormányzat jogalkotási gyakorlatából. (2023). KözigazgatásTudomány, 3(2), 118-131. https://doi.org/10.54200/kt.v3i2.60