A személyes adatok kezelése és a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog összehasonlító elemzése az Egyesült Királyság, Olaszország és Németország szabályozási rendszereiben

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v3i2.57

Kulcsszavak:

GDPR, személyes adatok kezelése, véleménynyilvánítás szabadsága, tájékozódáshoz való jog

Absztrakt

Az általános adatvédelmi rendelet, azaz a GDPR előírja a tagállamoknak a személyes adatok védelméhez való jognak a véleménynyilvánítás szabadságával és a tájékozódáshoz való joggal, jogszabályban való összeegyeztetését. A tagállamok ennek kapcsán eltéréseket és kivételeket fogadhatnak el. Összehasonlító jogi kutatásunk fókuszpontjában a kutatás céljául a kiválasztott uniós országok, Németország és Olaszország és egy egykori uniós tagállam – Egyesült Királyság – GDPR 85. cikke (2) bekezdése alapján elfogadott és a (3) bekezdés szerint notifikált kivételeinek és eltéréseinek vizsgálata áll.

Hivatkozások

Alpa, G. (1997). The Protection of Privacy in Italian Law: Case Law in a Codified Legal System. Tulane European and Civil Law Forum, 12, 9–10.

Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI). (2021. június 25.). Gesetz zur Anpassung des Verfassungsschutzrechts. Online: https://bit.ly/3tWqfis

Blackstone Chambers. (2021. május 26.). Big Brother Watch and Others v the United Kingdom. App. Nos. 58170/13, 62322/14 and 24960/15. Online: https://bit.ly/47lXr1f

Európai Bizottság (2015. december 15). A Bizottság uniós adatvédelmi reformjáról született megállapodás fellendíti a digitális egységes piacot. Online: https://bit.ly/3sm6qRe

Európa Tanács, Emberi Jogok Európai Bírósága, Európai Adatvédelmi Biztos, Európai Unió Alapjogi Ügynöksége. (2019). Európai adatvédelmi jogi kézikönyv. Európai Unió Kiadóhivatala. https://doi.org/10.2811/55214

Európai Adatvédelmi Biztos. (2017). Assessing the necessity of measures that limit the fundamental right to the protection of personal data: A Toolkit. Online: https://bit.ly/463tzWx

Fischer, D. (2021. június 24.). Germany’s New Surveillance Laws Raise Privacy Concerns. Human Rights Watch. Online: https://bit.ly/4616YKg

Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) (2020. május 20.). GFF erreicht historische Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts für den Schutz der Grundrechte. Online: https://bit.ly/47EVltN

Global Freedom of Expression (Columbia University). (2019). Catt v. the United Kingdom. Online: https://bit.ly/3ssyane

Győrfi T. (2015). A „gyenge” alkotmánybíráskodás: modellek és kilátások. Fundamentum, 19(2-3), 5–18. Online: https://bit.ly/49sG7cM

Klamberg, M. (2021. június 1.). Big Brother’s Little, More Dangerous Brother. Centrum för Rättvisa v. Sweden. Verfassungsblog. Online: https://verfassungsblog.de/raettvisa/

Knight, C. (2021. május 27.). The Grand Chamber, Bulk Interception and a Curate’s Egg. Panopticon Blog. Online: https://bit.ly/47leCjx

Kúria. (2000). Goodwin Egyesült Királyság elleni ügye (17488/90.). Online: https://bit.ly/3FOBj44

Marinkás Gy. (2013). Az emberi jogok védelmének fejlődése az Európai Unióban: az Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez. Miskolci Jogi Szemle, 8(1), 97–120. Online: https://bit.ly/47jhtJO

Milanovic, M. (2021. május 26.). The Grand Normalization of Mass Surveillance: ECtHR Grand Chamber Judgments in Big Brother Watch and Centrum för rättvisa. EJIL:Talk! Online: https://bit.ly/46b71Dq

Ni Loideain, N. (2021. május 28.). Not So Grand: The Big Brother Watch ECtHR Grand Chamber judgment. Information Law and Policy Centre. Online: https://bit.ly/4657VBh

Pócza R. (2007). A bírák és a bíróságok védelme. Magyar jog, 54(1), 15–25.

Preuß, C., & Paul, J-A. (2008. szeptember). German Constitutional Court creates a new fundamental "IT Privacy" Right. Bird & Bird. Online: https://bit.ly/3uddboU

Privacy International (2019. május 15.). Privacy International Wins Historic Victory at UK Supreme Court. Online: https://bit.ly/46Z4zkl

Privacy International. (2021a. március 31.). The UK Human Rights Act and the right to privacy. Online: https://bit.ly/49qyovL

Privacy International. (2021b. január 8.). Victory at the High Court against the government’s use of ’general warrants’. Online: https://bit.ly/3stIzz1

Pugliese, G. (1954). The so-called right to pri vacy and the indiscretions of film. In Foro It. [Italian Forum], I, c. 117.

Sajfert, J. (2018. szeptember 16.). Big Brother Watch and others v UK. Linkedin. Online: https://bit.ly/3FPyS1c

Downloads

Megjelent

2023-12-12

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

How to Cite

A személyes adatok kezelése és a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog összehasonlító elemzése az Egyesült Királyság, Olaszország és Németország szabályozási rendszereiben. (2023). KözigazgatásTudomány, 3(2), 57-70. https://doi.org/10.54200/kt.v3i2.57