Ahány tanács, annyi szokás a Kúria azonnali jogvédelemmel kapcsolatos gyakorlatában

Az alperesi hatóság által kérelmezett azonnali jogvédelem a felülvizsgálati eljárásban

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v3i1.53

Kulcsszavak:

azonnali jogvédelem, felülvizsgálati eljárás, jogerős ítéletre gyakorolt halasztó hatály

Absztrakt

Az önálló közigazgatási perrendtartás hatálybalépésével az azonnali jogvédelem keretein belül biztosított a jogalkotó lehetőséget a bíróságoknak, hogy a közigazgatási per során végzésükkel ideiglenesen rendezzék a jogvitára okot adó helyzetet, ezáltal biztosítva a hatékony jogvédelmet. Az azonnali jogvédelem ugyanakkor nemcsak az elsőfokú per során alkalmazható, hanem a Kúria előtt zajló felülvizsgálati eljárásokban is. A törvény egy utalószabállyal rendezte a rendkívüli perorvoslatra vonatkozó azonnali jogvédelem kereteit, amely értelmezésekor azonban a Kúria több problémával is szembesült. Jelen tanulmányban elsődlegesen azt a kérdéskört vizsgálom, hogy az alperes hatóság által a felülvizsgálati eljárásban előterjesztett azonnali jogvédelem iránti kérelem alapján a Kúria elrendelheti-e a felülvizsgálati kérelem halasztó hatályát a jogerős ítéletre. Ebben a fogalmi kérdésben ugyanis a Kúria eltérő tanácsai eltérő álláspontot képviselnek. Ennek bemutatására elemzem a Kúria gyakorlatát és dogmatikai érvekkel támasztom alá, hogy miért helyes a fenti kérdésre adott igenlő válasz. A tanulmány kitér arra is, hogy a Kúria széttartó gyakorlata egyúttal hátrányos a jogegység megvalósulására.

Hivatkozások

Bajusz D. (2018). A közigazgatási pereskedési „játékszabályok” változásai. Adó, 32(5), 27–31.

Barabás G., & Forgács A. (2022). Kommentár a Kp. 50. §-hoz. In Barabás G., F. Rozsnyai K., & Kovács A. (Eds.), Nagykommentár a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényhez. Wolters Kluwer.

Barabás G. (2022). Kommentár a Kp. 2. §-hoz. In Barabás G., F. Rozsnyai K., & Kovács A. (Eds.), Nagykommentár a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényhez. Wolters Kluwer.

Baranyi B., & Aszalós D. (2022). Az azonnali jogvédelem: azonnali? jogvédelem? In Bodzási B. (Ed.), Jogászegyleti Értekezések 2022 (pp. 77–109). Magyar Jogász Egylet.

F. Rozsnyai K. (2018). Hatékony jogvédelem a közigazgatási perben. ELTE Eötvös.

F. Rozsnyai K. (2021). Gyógyítható-e a közigazgatási perorvoslati rendszer? In Holé K. & Király E. (Eds.), Haladás és ellenállás: Erdei Tanár Úr és más szerzők dolgozatai (pp. 186–199). ELTE Eötvös.

F. Rozsnyai K. (2010). Közigazgatási bíráskodás Prokrusztész-ágyban. ELTE Eötvös.

Fazekas M. (2017). Hatósági ügy - közigazgatási jogvita. Jogtudományi Közlöny, 72(10), 453–462.

Horváth E. Í. (2022). Azonnali jogvédelem a Kúria gyakorlatában. Kúriai döntések: bírósági határozatok, 70(7), 1144–1149.

Kiss D., & Németh J. (Eds.). (2007). Nagykommentár a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. Törvényhez. Wolters Kluwer.

Kovács A. Gy. (2017). A Kúria megváltozott szerepköre a közigazgatási perrendtartás rendszerében. Jogtudományi Közlöny, 72(9), 403–408.

Kovács A. Gy. (2007). A szabályozó hatóságok eljárásjogának modellje a határozatok jogerőhatásai és végrehajtása tükrében. PhD disszertáció.

Kovács A. Gy. (2022). Kommentár a Kp. 96. §-hoz. Barabás G., F. Rozsnyai K., & Kovács A. (Eds.), Nagykommentár a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényhez. Wolters Kluwer.

Nagy M. (2021). Véglegesség és jogerő a közigazgatási eljárásban. In Fazekas M. (Ed.), Közigazgatási jog – Általános rész III. (pp. 294–300). ELTE Eötvös.

Papp D. (2022a). A Kp. hatályosulásának egyes kérdései a gyakorlatban. In Bodzási B. (Ed.), Jogászegyleti Értekezések 2022 (pp. 207 –212). Magyar Jogász Egylet.

Papp D. (2022b). Az azonnali jogvédelem szabályainak alkalmazása a felülvizsgálati eljárásban. Kúriai döntések: bírósági határozatok, 70(7), 1150–1155.

Patyi A. (2019). A magyar közigazgatási bíráskodás elmélete és története. Dialóg Campus.

Rozsnyai K. (2015). A közigazgatási perjog fejlesztésének koncepcionális irányai. Magyar jog, 62(9), 485–491.

Rozsnyai K., Minkó R., Ördög A., Ráth O., & Vincze-Csapó E. (2015). Részletes jelentés a közigazgatási perrendtartás koncepciójának előkészítéséről. Online: https://bit.ly/3XaZ4uM

Winklerné Nóvé I. (2020). Azonnali jogvédelem a közigazgatási perben. Magyar jog, 67(4), 227–234.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-07-06

Hogyan kell idézni

Kis, K. (2023). Ahány tanács, annyi szokás a Kúria azonnali jogvédelemmel kapcsolatos gyakorlatában : Az alperesi hatóság által kérelmezett azonnali jogvédelem a felülvizsgálati eljárásban. KözigazgatásTudomány, 3(1), 139–153. https://doi.org/10.54200/kt.v3i1.53

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok