A magyar adóigazgatási eljárások és szolgáltatások digitalizációjának jogi és társadalmi kerete, kihívásai

A magyar e-adóigazgatási szabályozás eIDAS „forrása”, szabályrendszere és a magyar társadalom digitalizációs tudatossága, érettsége

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v3i2.49

Kulcsszavak:

eIDAS, digitális érettség, eletkronikus adóigazgatás, elektronikus adózás

Absztrakt

Jelen tanulmányban az elmúlt, közel egy évtized – a magyar adóhatóság által végzett – adóigazgatási eljárások és szolgáltatások digitális átalakulására ható közösségi jogi és társadalmi keretét kívánom bemutatni. A célom elsősorban nem a részletszabályozás vagy bizonyos szolgáltatások részletekbe menő bemutatása, hanem annak a rugalmas jogszabályi keretszabályozás okainak, indokainak ismertetése, mely alapján a magyar adóhatóság vagy bármely tagállam adóhatósága „Önmagára hagyatkozott” az elektronikus adóigazgatási eljárások kialakítása során. A közösségi jogi szabályozás e témakörben enyhén szólva is foghíjasnak, más nézőpontból rugalmasnak tekinthető. A szabályozás legnagyobb hibája, hogy úgy tűnik a rendelkezések elsősorban műszakiak, informatikai jellegűek, míg jogi tartalmuk, joghatásuk „teoretikusak” vagy hiányoznak. Ezzel a közösségi jog megalkotója azt a látszatot kelti, mintha elsődleges cél a technológia alkalmazása lenne, másodlagosan számít a felhasználó, aki ténylegesen használja.

Emellett nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a digitális átalakulás irányát, fokát lényegesen meghatározza az adott társadalom digitális érettsége. A társadalom véleménye igen nagy hatással van arra, hogy egy adóhatóság visszaellenőrizze munkájának eredményét. Ha nem elég magas a társadalom digitális érettsége, akkor ez a mérés, akár hibás eredményt is hozhat. A tanulmányban e tényezők összefoglaló bemutatására törekszem.

Hivatkozások

Andraško, J. (2017). Mutual recognition of electronic identification means under the eidas regulation and its application issues. AD ALTA: journal of interdisciplinary research, 7(2), 9–13.

Árva Zs. (2018). A közigazgatási hatósági eljárás alapelvei nemzetközi kontextusban. In Csáki-Hatalovics Gy. B., & Szabó K. (Szerk.), Eljárásjogi kodifikáció - Nemzetközi hatások (pp. 115–125). Patrocinium.

Árva Zs. (2021). Közigazgatási szankcionálás veszélyhelyzetben. KözigazgatásTudomány, 1(1), 6–18. https://doi.org/10.54200/kt.v1i1.2

Árva Zs. (2019). New Administrative Proceedings – More Effective Consumer Protection. Acta Universitatis Sapeintiae Legal Studies, 8(1), 5–21. https://doi.org/10.47745/ausleg.2019.8.1.01

Dumortier, J. (2016). Regulation (EU) No 910/2014 on Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions in the Internal Market (eIDAS Regulation), 1–25. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2855484

Erdősi P. M. (2019). Az elektronikus aláírás fogalmának megjelenése és változása. Információs Társadalom, 19(1), 55–91. https://dx.doi.org/10.22503/inftars.XIX.2019.1.3

Fábián, A. & Stankovics P. (2022). A közigazgatási döntéshozatal támogatása elektronikus eszközökkel, különös tekintettel a hatósági eljárásra. KözigazgatásTudomány, 2(1), 71–84. http://doi.org/10.54200/kt.v2i1.30

Klimkó G., Kiss P. J., & Kiss J. (2018). The effect of the eidas regulation on the model of hungarian public administration. Central and Eastern European eDem and eGov Days 2018 - Corvinus University of Budapest, 103–113. https://doi.org/10.24989/ocg.v331.9

Ratcliff, C., Martinello, B., & Litos, V. (2022. április). Az európai digitális menetrend. Európai Parlament. Online: https://bit.ly/48a9CQ3

Szalóki I. (2021). Az Alaptörvénytől az elektronikus adóigazgatási eljárásokig, avagy az adózói jogok érvényesíthetősége az (elektronikus) adóigazgatási eljárások során. Jegyző és Közigazgatás, 23(6), 31–36.

Torma A., & Szabó B. (2022). Egy közigazgatási sci-fi, vagy a jövő valósága? KözigazgatásTudomány, 2(2), 118–137. http://doi.org/10.54200/kt.v2i2.39

Veszprémi B. (2018). Az interoperabilitás kérdésének boncolgatása a közigazgatásban. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, 6(2), 174–187. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/1263/585

Downloads

Megjelent

2023-12-12

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

How to Cite

A magyar adóigazgatási eljárások és szolgáltatások digitalizációjának jogi és társadalmi kerete, kihívásai: A magyar e-adóigazgatási szabályozás eIDAS „forrása”, szabályrendszere és a magyar társadalom digitalizációs tudatossága, érettsége. (2023). KözigazgatásTudomány, 3(2), 97-117. https://doi.org/10.54200/kt.v3i2.49