A Lengyel Oktatási- és Tudományos Minisztérium folyóiratértékelési rendszere és az MTA IX. Osztályának nemzetközi listája

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v2i1.37

Kulcsszavak:

tudományos teljesítmény, Lengyelország, Magyarország, társadalomtudomány

Absztrakt

A lengyel oktatási és tudományos miniszter rendeletben határozza meg a tudományos tevékenység minőségének értékeléséhez használatos ponttáblázatot. A lengyel felsőoktatás tudományos teljesítményének meghatározásához, a folyóiratok, a kiadók és a konferenciák értékelésénél egységes, központi pontozási rendszert vezetett be, amit minden évben felülvizsgálnak. Az egységes pontozási rendszer előnye az átláthatóság és az átjárhatóság biztosítása. Az átláthatóság erősítésére létrehoztak egy oldalt, amely több más tudományos tartalommal kiegészítve mutatja be a lengyel felsőoktatás tudományos teljesítményét. A folyóiratok értékelésénél kivezették az A, B és C kategóriákat, és helyette egy 7-es skálát (5,20,40,70, 100, 140 és 200) vezettek be. Az új skála pontértékei jobban differenciálják az egyes kategóriákat, ami jó eszköznek tűnik a publikációs teljesítmény értékeléséhez. Ha a társadalomtudomány területén használt folyóiratokat összevetjük a lengyel listával, magas átfedést találhatunk a legtöbb MTA IX. Osztály bizottsági listánál.

Hivatkozások

Boussebaa, M., & Brown, A. D. (2017). Englishisation, Identity Regulation and Imperialism. Organisation Studies, 38(1), 7–29. https://doi.org/10.1177/0170840616655494

Burawoy, M. (2011). The last positivist. Contemporary Sociology, 40(4), 396–404. https://doi.org/10.1177/0094306111412512a

Cai, Y. (2010). Global Isomorphism and Governance Reform in Chinese Higher Education. Tertiary Education and Management, 16(3), 229–241. https://doi.org/10.1080/13583883.2010.497391

Dobos, I., & Sasvári, P. (2022). Javaslat nemzetközi folyóiratlisták összeállítására az MTA IX. Osztály Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság példáján. Magyar Tudomány, 183(4), 495–508. https://doi.org/10.1556/2065.183.2022.4.9

Gordin, M. D. (2015). Scientific Babel. How Science Was Done Before and After Global English. University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226000329.001.0001

Hornyacsek, J. (2014). A tudományos kutatás elmélete és módszertana. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. Online: https://bit.ly/3uz9ojq

Keim, W. (2008). Distorted Universality: Internationalization and Its Implications for the Epistemological Foundations of the Discipline. Canadian Journal of Sociology, 33(3), 555–574. https://doi.org/10.29173/cjs4154

Kulczycki, E. (2017). Assessing publications through a bibliometric indicator: The case of comprehensive evaluation of scientific units in Poland. Research Evaluation, 26(1), 41–52. https://doi.org/10.1093/reseval/rvw023

Kulczycki, E., Engels, T., & Nowotniak, R. (2017). Publication patterns in the social sciences and humanities in Flanders and Poland. In 16th International Conference on Scientometrics and Informetrics 16-20 October, 2017 (pp. 95–104). Wuhan University. Online: https://bit.ly/3yUIWDp

Kulczycki, E., & Rozkosz, E. A. (2017). Does an expert-based evaluation allow us to go beyond the Impact Factor? Experiences from building a ranking of national journals in Poland. Scientometrics, 111(1), 417–442. https://doi.org/10.1007/s11192-017-2261-x

Kulczycki, E., Rozkosz, E. A., & Drabek, A. (2019). Internationalisation of Polish Journals in the Social Sciences and Humanities: Transformative Role of The Research Evaluation System. Canadian Journal of Sociology, 44(1), 9–38. https://doi.org/10.29173/cjs28794

Kyvik, S. (1988). Internationality of the social sciences: the Norwegian case. International Social Sciences Journal, 40(1), 163–172. Online: https://bit.ly/3AMdTL4

Lakatos, P. (2022). A tudás hídja – A tudományos és (felső)oktatási tevékenység támogatása Lengyelországban [Publikálatlan munkaanyag].

Lavik, G. A. V., & Sivertsen, G. (2017). Erih Plus – Making the Ssh Visible, Searchable and Available, Procedia Computer Science, 106, 61–65. https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.03.035

Mouritzen, P. E., & Opstrup, N. (2020). Performance Management at Universities. The Danish Bibliometric Research Indicator at Work. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21325-1

MTA. (2010). A Magyar Tudományos Akadémia tudományetikai kódexe. Online: https://bit.ly/3OQ5Ml3

MTA (2019). Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának doktori követelményrendszere. Online: https://bit.ly/3NXEUhA

Nederhof, A. J., Zwaan, R. A., De Bruin, R. E., & Dekker, P. J. (1989). Assessing the usefulness of bibliometric indicators for the humanities and the social and beha vioural sciences: A comparative study. Scientometrics, 15 (5–6), 423–435. https://doi.org/10.1007/bf02017063

Sasvári, P., Bakacsi, Gy., & Urbanovics, A. (2021). „Két út van előttem, melyiken induljak?” Gazdaság- és társadalomtudományi karok Web of Science és Scopus által indexált folyóiratcikkeinek vizsgálata 2016 és 2020 között. Vezetéstudomány [Budapest Management Review], 52(12), 16–30. https://doi.org/10.14267/veztud.2021.12.03

Vieira, E. S., & Gomes, J. A.N.F. (2016). The bibliometric indicators as predictors of the final decision of the peer review. Research Evaluation, 25(2), 170–183. https://doi.org/10.1093/reseval/rvv037

Jogi források

Lengyel 2018. július 20-i törvény a felsőoktatásról és a tudományról, 2018. 1. Online: https://bit.ly/3PcZQ5m

-as Jogtudományi Közlöny 349. tétel, A Tudományos és Felsőoktatási Miniszter 2020. február 12-i közleménye a tudományos monográfiák és tudományos folyóiratok jegyzékeinek, valamint nemzetközi konferenciák lektorált anyagainak készítéséről szóló tudomány és felsőoktatási miniszter rendelet egységes szövegének közzétételéről. Online: https://bit.ly/3Iq8fAh

Ministra Edukacji i Nauki [Oktatási és Tudományos Miniszter]. (2021a). Komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe [Közlemény a lektorált tudományos monográfiákat kiadó kiadók listájáról]. Online: https://bit.ly/3ytxJIu

Ministra Edukacji i Nauki [Oktatási és Tudományos Miniszter]. (2021b). Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych [Közlemény a tudományos folyóiratok listájáról és a nemzetközi konferenciák lektorált anyagairól]. Online: https://bit.ly/3nP6L9l

##submission.downloads##

Megjelent

2022-07-25

Hogyan kell idézni

Sasvári, P. (2022). A Lengyel Oktatási- és Tudományos Minisztérium folyóiratértékelési rendszere és az MTA IX. Osztályának nemzetközi listája. KözigazgatásTudomány, 2(1), 140–157. https://doi.org/10.54200/kt.v2i1.37

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok