Vertikális versenykorlátozások joga, kitekintéssel a vertikális csoportmentességi rendelet (VBER) reformjára

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v2i1.36

Kulcsszavak:

kartell, VBER, versenykorlátozó megállapodás

Absztrakt

A Bizottság 330/2010/EU rendelete (2010. április 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról (VBER) 2022. május 31-én hatályát fogja veszteni. A VBER, valamint a hozzá kapcsolódó, a vertikális korlátozásokról szóló iránymutatás (2010/C 130/01) a vertikális versenykorlátozások jogának legmeghatározóbb európai uniós forrásaiként nyertek alkalmazást lassan közel 12 éven keresztül.

Jelen tanulmány célja, hogy a két tervezetben foglaltakra fókuszálva a felülvizsgált normaszöveget – ahol annak relevanciája van – párhuzamba állítsa a hatályossal, és ezáltal rávilágítson arra, hogy a jelenleg alkalmazandó szabályok várhatóan mely területeken és milyen tartalommal kerülnek majd kiegészítésre, módosításra. Ezt megelőzően ugyanakkor indokoltnak mutatkozik a versenykorlátozó megállapodások jogi értékelése során irányadó versenyjogi teszt rövid bemutatása, hiszen tényállásszerű magatartás hiányában okafogyott bármely csoportmentességi rendelet alkalmazhatóságának vizsgálata, legalábbis jogdogmatikai szempontból.

Hivatkozások

Balogh, V., Nagy, Cs. I., Pázmándi, K., Verebics, J., & Zavodnyik, J. (2012). Magyar versenyjog. HVG-ORAC.

Bishop, S., & Walker, M. (2011). Az európai közösségi versenyjog közgazdaságtana. Alapfogalmak, alkalmazások és mérési módszerek. Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ.

Boytha, Gy., & Tóth, T. (Szerk.). (2010). Versenyjog. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar.

European Commission. (2022a). Additional public consultation on proposed guidance relating to information exchange in the context of dual distribution, intended to be added to the Vertical Guidelines. Online: https://bit.ly/3Pj9QKB

European Commission. (2020). Commission Staff Working Document. Evaluation of the Vertical Block Exemption Regulation (SWD/2020/172 final). Online: https://bit.ly/3bTmlOh

European Commission. (2022b). Public consultation on the draft revised Horizontal Block Exemption Regulations and Horizontal Guidelines. Online: https://bit.ly/3yrFZbV

European Commission. (2017). Report from the Commission to the Council and the European Parliament. Final report on the E-commerce Sector Inquiry (COM/2017/229 final). Online: https://bit.ly/3yrtDRd

GVH. (2016). Jelentés az online szálláshelyfoglalás piacán lefolytatott ágazati vizsgálatról. Online: https://bit.ly/3Pi9zaw

Juhász, M., Ruszthiné Juhász, D. & Tóth, A. (Szerk.). (2014). Kommentár a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényhez. Gazdasági Versenyhivatal.

KLART Legal. (2021. január 11.) Kereskedelmi értékesítési és beszerzési csapatok figyelem: jelentős változás várható a kereskedelmi megállapodások versenyjogi feltételeiben! Online: https://bit.ly/3Pj9Fi2

Motta, M. (2007). Versenypolitika. Elmélet és gyakorlat. Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ.

Nagy, Cs. I. (2021). A kartelljog dogmatikai rendszere. HVG-ORAC.

Tóth, T. (2020). Uniós és magyar versenyjog. Wolters Kluwer.

Whish, R. (2010). Versenyjog. (Competition Law – A hatodik angol nyelvű kiadás magyar fordítása.). HVG-ORAC.

Jogi források

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény

A vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről szóló 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

A Tanács 1/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról

A Bizottság 330/2010/EU rendelete (2010. április 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról

A Bizottság 1217/2010/EU rendelete (2010. december 14.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének a kutatás-fejlesztési megállapodások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

A Bizottság 1218/2010/EU rendelete (2010. december 14.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének a szakosítási megállapodások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

A Bizottság (EU) 2022/720 rendelete (2022. május 10.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) (COM/2020/842 final). Online: https://bit.ly/3Pd0bpj

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC (COM/2020/825 final). Online: https://bit.ly/3IpXSwi

A vertikális korlátozásokról szóló iránymutatás [C(2022) 3006]

A Bizottság közleménye az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (1) bekezdése szerint a versenyt érzékelhetően nem korlátozó, csekély jelentőségű (de minimis) megállapodásokról (2014/С 291/01)

A vertikális korlátozásokról szóló iránymutatás (2010/C 130/01)

A Bizottság iránymutatása az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének alkalmazásáról (2004/C 101/08)

október 25-i Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG ítélet, 26/76, EU:C:1977:167

október 26-i Bayer AG ítélet, T-41/96, EU:T:2000:242

október 13-i Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS ítélet, C-439/09, EU:C:2011:649

december 6-i Coty Germany GmbH ítélet, C-230/16, EU:C:2017:941

##submission.downloads##

Megjelent

2022-07-25

Hogyan kell idézni

Csitei, B. (2022). Vertikális versenykorlátozások joga, kitekintéssel a vertikális csoportmentességi rendelet (VBER) reformjára. KözigazgatásTudomány, 2(1), 54–70. https://doi.org/10.54200/kt.v2i1.36

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok