Szervezeti változások a levéltárügyben

Szerzők

  • István Horváth Széchenyi István Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v2i1.31

Kulcsszavak:

megyei levéltári igazgatás, hierarchikus, decentralizált, szervezeti változások

Absztrakt

Jelen írás a megyei szintű levéltári igazgatásban a 18. századtól napjainkig lezajlott szervezeti változásokat elemzi és vizsgálja. A rendszerváltás után meghatározott szervezeti (költségvetési) keretek fenntarthatósága a következő két évtizedben megkérdőjeleződött, így – a közigazgatás más szegmenseihez hasonlóan – számos, a levéltár szervezeti rendszerét érintő szakmai (politikai) döntés látott napvilágot. A dolgozat arra a következtetésre jutott, hogy az ágazatban hatékonyabb megoldás a hierarchikus rendszer részét képező területi szervezeti struktúra, mint a decentralizált szervezetre épülő és az önkormányzat által fenntartott intézményi struktúra. A jelenlegi szabályozás eredményeként a központi (állami) vezetés azonos feltételeket teremthet, egységes irányt mutathat a funkcionális (pénzügyi, működési, koordinációs) és szakmai feladatokra. Nem zárja ki azonban a helyi érdekek, sajátosságok érvényesülését.

Hivatkozások

Apró, E. (2007). A magyar levéltári rendszer jövője. Javaslat a levéltári rendszer reformjára. Beszámoló a Magyar Levéltárosok Egyesületének 2007. november 6-án, Budapesten tartott szakmai napjáról. Levéltári Szemle, 57(4), 62–67.

Budzsáklia, M., & Lőricz, L. (1984). Kulturális igazgatás [jegyzet, harmadik, javított, átdolgozott kiadás]. Államigazgatási Főiskola.

Gyimesi, E. (2011). Az állam folyamatos működésének letéteményese maga a levéltári anyag. Levéltári Szemle, 61(2), 3–7.

Körmendy, L. (2006). A levéltárak filozófia- és funkcióváltozásai a 20. és 21. százas fordulóján. Levéltári Szemle, 56(2), 4-13.

Körmendy, L. (2009). Levéltári kézikönyv. Osiris Kiadó.

Rixer, Á. (2011). Humán közszolgáltatások igazgatása, Az egészségügy, az oktatás és a sport igazgatása. Patrocínium.

Sipos, A. (2016). A magyar önkormányzati és területi levéltárak egykor és napjainkban. Levéltári Szemle, 66(4), 5-15.

Szabó, I. (1931). A magyar levéltárvédelem kérdése. Levéltári Közlemények, 9(3–4), 151–225.

Takács, A. (2000). Szociális-kulturális igazgatás, A kultúra igazgatása [jegyzet]. Budapesti Corvinus Egyetem, Államigazgatási Kar.

Váradi, L. (2009). A művelődésigazgatás kézikönyve. HVG-ORAC.

Jogi források

évi LXII. törvénycikk

évi LXXIII. törvénycikk

Az 1922/23. költségvetési év első hat hónapjában viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról szóló 1922. évi XVII. törvénycikk

A levéltárügy rendezéséről szóló 1947. évi XXI. törvénycikk

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény

Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény

A levéltári anyag védelméről és a levéltárakról szóló 1969. évi 27. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1991. évi LXXXIII. törvény

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról szóló 2012. évi LXI. törvény

A levéltárakról szóló 1950. évi 29. törvényerejű rendelet

A levéltári anyag védelméről és a levéltárakról szóló 1969. évi 27. törvényerejű rendelet

K. N. számú rendelet (kelt 1919. április 29. napján)

K. N. számú rendelet (kelt 1919. május 15. napján)

-0111/1952. K. M. rendelet

A levéltári anyag védelméről és a levéltárakról szóló 1969. évi 27. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 30/1969. (IX. 2.) Korm. rendelet

A közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

A Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről szóló 7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet

/1967. (VIII. 8.) Korm. határozat

/2007. (XI. 14.) AB határozat

##submission.downloads##

Megjelent

2022-07-25

Hogyan kell idézni

Horváth, I. (2022). Szervezeti változások a levéltárügyben. KözigazgatásTudomány, 2(1), 85–98. https://doi.org/10.54200/kt.v2i1.31

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok