Ügyvédek kamarai hatósági ellenőrzésének aktualitásai

Szerzők

  • Gergely Patyi Pázmány Péter Katolikus Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v2i1.26

Kulcsszavak:

kamarai hatósági ellenőrzés, pénzmosási ellenőrzés, ügyvédek kockázati csoportba sorolása, CARPA

Absztrakt

Az ügyvédek kamarai hatósági ellenőrzésének aktualitásai című tanulmány a magyar területi ügyvédi kamarák, mint közigazgatási feladatot és hatáskört ellátó köztestületek tevékenységének egy részét tekinti át. A tanulmány a köztestületek sajátos, a magán és a közjog között elhelyezkedő létéből fakadó kérdésekkel foglalkozik. A kamarák kettős arculata kihat a feladat ellátásának módjára és annak anyagi fedezetére is. A feladatok, és a közigazgatási hatáskörök keretében a hatósági ellenőrzések nagyságrendjével, a hatáskörrel kapcsolatos kérdésekkel, az évente történő kockázati besorolással és annak jogorvoslatával, az ellenőrzések elrendelésével és azok tényleges gyakorlati megvalósításával, valamint a letéti ellenőrzések időszerű kérdéseivel ismerkedhetünk meg. A tanulmány tartalmaz néhány javaslatot a jövőre nézve, hogy milyen irányok mentén lehetséges az ügyvédi kamarai hatósági ellenőrzéseit elmélyíteni, kiterjeszteni. A javaslatok között szerepel a francia mintára esetlegesen létrehozható „CARPA” rendszer hazai bevezetése, a rendelkezésre álló nyilvántartások összekapcsolása és egységes ügyviteli program bevezetésének lehetősége is.

Hivatkozások

Ambrus, I. (2020). Büntetőjog 2021 – a pénzmosás újrahangolt tényállása és a hálapénz kriminalizálása. Büntetőjogi Szemle, 2020/2, 3–10. Online: https://bit.ly/3IiCv01

Budapesti Ügyvédi Kamara (2014). Az elnökség, az elnök és a főtitkár közös beszámolója a kar helyzetéről, az elnökség, a választott tisztségviselők és a hivatal 2013. évi munkájáról. Online: https://bit.ly/3ypIGLa

Budapesti Ügyvédi Kamara (2018). Előterjesztés a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöksége részére a 2018. évi ellenőrzési tervről és annak lebonyolításáról. Online: https://bit.ly/3yk2Cz3

Budapesti Ügyvédi Kamara (2022). Elnöki és elnökségi beszámoló a budapesti kar helyzetéről, a választott tisztségviselők, bizottságok és a hivatal 2021. évi munkájáról. Online: https://bit.ly/3ypQvQO

Clay, T. S., & Seeger, E. A. (2015). 2015 Law Firms in Transition An Altman Weil Flash Survey. Altman Weil. Online: https://bit.ly/3ORYi0R

Fazekas, M. (2008). A köztestületek szabályozásának egyes kérdései. Rejtjel.

Gál, I. L. (2021). A pénzmosás új magyar szabályozása 2021-től. Büntetőjogi Szemle, 2021/1, 24–33. Online: https://bit.ly/3ahsa84

Patyi, G. (2012). Ügyvédség a köz- és a magánjog határán [Doktori disszertáció, Pázmány Péter Katolikus Egyetem]. http://doi.org/10.15774/PPKE.JAK.2013.001

Robinson, J. (1996). A pénzmosoda. A világ harmadik legnagyobb üzlete belülről. Park Kiadó.

Jogi források

United Nations Resolution adopted by the General Assembly 49/60. Measures to eliminate international terrorism. Online: http://www.un-documents.net/a49r60.htm

évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről

/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat egységes szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, az egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák részére

/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről

/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről

/2021. (IX.13.) MÜK szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről szóló 10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat módosításáról

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának OBH 1357/2003. számú jelentése.

Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-3106/2012 számú ügyben.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-07-25

Hogyan kell idézni

Patyi, G. (2022). Ügyvédek kamarai hatósági ellenőrzésének aktualitásai. KözigazgatásTudomány, 2(1), 113–124. https://doi.org/10.54200/kt.v2i1.26

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok