A választási eljárás egyes kihívásai, tapasztalatai

Szerzők

  • Attila Mihály Nagy Károli Gáspár Református Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v3i1.25

Kulcsszavak:

választási igazgatás, választási bizottságok, választási irodák, tisztességes eljárás

Absztrakt

A tanulmány célja a választási igazgatás mint közigazgatási feladat sajátosságainak bemutatása. Ennek keretében ismerteti a választási szervezetrendszer alapjait, a választási bizottságok és választási irodák felépítését, működését. Az alapvetéseket követően a 2022. évi közös eljárásban lebonyolított országgyűlésiképviselő-választás és népszavazások során szerzett tapasztalatok alapján a publikáció sorra veszi, hogy melyek azok a kihívások, amelyekkel a szervezetrendszer szembesült és milyen megoldási lehetőségek kínálkoznak annak érdekében, hogy a választási igazgatási eljárások során legteljesebb mértékben érvényesüljön a tisztességes eljáráshoz való jog. Szó lesz a választási szervek megalakításával, létrehozásával kapcsolatos jogértelmezési kérdésekről, illetve a választási (hatósági) eljárások jellegzetességeiről is.

Hivatkozások

Bodnár E. (2014). A választójog alapjogi tartalma és korlátai. HVG-Orac.

Cserny Á., & Péteri A. (2022). Választójogi és népszavazási nagykommentárok. Wolters Kluwer.

Cservák Cs. (2015). A választási szervek szabályozása, különös tekintettel a Nemzeti Választási Bizottságra. In Cserny Á. (Ed.), Választási dilemmák. Tanulmányok az új választási eljárási törvény nóvumai és első megmérettetése tárgyában (pp. 11–34). Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Fazekas M. (2017). A közigazgatás szervezete. In Fazekas M. (Ed.), Közigazgatási jog. Általános rész I. (pp. 83–114). ELTE Eötvös.

Koltay A., & Szikora T. (2022). Véleménynyilvánítási szabadság a választási kampányban. Alkotmánybírósági Szemle, 1, 2–14. Online: https://abszemle.hu/wp-content/uploads/2022/07/ABSZ_202201_2-14o.pdf

Kurunczi G. (2020). Az egyre általánosabb választójog kihívásai. Pázmány Press. Online: https://mek.oszk.hu/21900/21905/21905.pdf

Mécs J. (2017). Az Alkotmánybíróság határozata a népszavazáson való részvételre buzdítás politikai reklámként való minősítésének tárgyában. Jogesetek Magyarázata, 8(1–2), 17–29. Online: https://jema.hu/index.php?o=10&optenadmin=&fszam=30&fev=2017

Orbán B. A. (2015). Kampány felhangosítva – a kampánycsend intézményének hazai gyakorlata. In Cserny Á. (Ed.), Választási dilemmák. Tanulmányok az új választási eljárási törvény nóvumai és első megmérettetése tárgyában (pp. 117–130). Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Pál E. (2015). Magyarország kampányol(t) – a választási kampány új szabályozásának egyes kérdései. Új Magyar Közigazgatás, 8(1), 53–59. Online: https://bit.ly/42Niirx

Tóth J. Z. (2016). A véleménynyilvánítási szabadság érvényesülése és érvényesítése a választási eljárásokban. Jogtudományi Közlöny, 71(1), 1–18. Online: http://real-j.mtak.hu/6262/1/JK201601.pdf

Downloads

Megjelent

2023-07-06

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

How to Cite

A választási eljárás egyes kihívásai, tapasztalatai. (2023). KözigazgatásTudomány, 3(1), 5-19. https://doi.org/10.54200/kt.v3i1.25