Fővárosi és megyei kormányhivatalok. Egy évtized margójára

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v1i2.12

Kulcsszavak:

közigazgatás, területi államigazgatás, fővárosi és megyei kormányhivatalok, járási (kerületi) hivatalok

Absztrakt

A tanulmány elsődleges célja az, hogy bemutassa, milyen fejlődési pályát járt be a magyar kormányhivatalok intézménye. Ennek a lassan már bő egy évtizedre rúgó történetnek több jól elkülöníthető létszaka és ezeket meghatározó eseménye van. A tanulmány keretében külön vizsgálat tárgyát képezik a 2011-2015 közötti időszak eseményei, valamint a 2016-2017 között megvalósult reformok, ahogy a 2018-2020-as periódus adminisztratív átalakításai. A munka elsősorban szervezeti kérdésekre fókuszál, ugyanakkor több helyen szükségszerűen kitér a feladatrendszer, az irányítási, felügyeleti és ellenőrzési viszonyok, a hatósági eljárásjog, valamint a közigazgatási személyzet releváns kérdéseire.

Hivatkozások

Árva Zs., Balázs I., Barta A., Veszprémi B. (2021). Közigazgatási jogi alaptanok. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar.

Árva Zs., Balázs I., Barta A., Veszprémi B. (2020). Állami erőforrások. Szervezet és személyi állomány a végrehajtó hatalom körében. Dialóg Campus.

Barta A. (2012). A területi államigazgatás változásai az elmúlt húsz évben. Új Magyar Közigazgatás, 5(2), 3-10

Barta A. (2013). Területi államigazgatás Magyarországon. Gondolat.

Barta A., Bencsik A., Veszprémi B. (2019). A kormányzati igazgatásról szóló törvény egyes elméleti és gyakorlati aspektusai. JURA, 25(2), 11

Barta A. (2021). A közigazgatás intézményrendszere és szervezési elvei. In Jakab A., Könczöl M., Menyhárd A., Sulyok G. (Szerk.), Internetes Jogtudományi Enciklopédia.

Drechsler, Wolfgang (2005). The Reemergence of „Weberian” Public Administration after the Fall of New Public Management. The Central and Eastern European Perspective. Halduskultuur.

G. Fodor G., Stumpf I. (2008). Neoweberi állam és jó kormányzás. Nemzeti Érdek, 2(3), 5-26

Grúber K., Törő Cs. (2010). A Visegrádi Négyek (V4) Európai Unión belüli együttműködésének szempontjai és eddigi tapasztalatai. Külügyi Szemle.

Gyergyák F. (2018). A helyi önkormányzatok tevékenységének törvényességi felügyelete. Dialóg Campus.

Hazafi Z., Ludányi D. (2021). Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez. Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Lentner Cs. (2014). A magyar önkormányzatok adósságkonszolidációja. Pénzügyi Szemle, 2014(3), 330-344.

Lopižić, Iva, Manojlović Toman, Romea (2021). Predictions of State and County Top Civil Servants Regarding the Abolition of County State Administration Offi ces: Two Sides of the Same Coin? Central European Public Administration Review. doi: https://doi.org/10.17573/cepar.2021.1.02

Marton Á. (2018). Az idősödés problémaköre az Európai Unióban. Európai Tükör.

Zöld-Nagy V., Virág R. (2013). A területi államigazgatás integrációja. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-11-17

Hogyan kell idézni

Barta, A. (2021). Fővárosi és megyei kormányhivatalok. Egy évtized margójára. KözigazgatásTudomány, 1(2), 4–15. https://doi.org/10.54200/kt.v1i2.12

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok