KözigazgatásTudomány

KözigazgatásTudomány címlap

KözigazgatásTudomány


1. évfolyam (2021) - 1. szám

pdf letöltése

Tanulmányok ebben a számban

 • Lapsánszky András: KözigazgatásTudomány, Nyitószám, Főszerkesztői „előszó”
 • Árva Zsuzsanna: Közigazgatási szankcionálás veszélyhelyzetben
 • Balázs István: A közigazgatási jogérvényesítés egyes szervezeti és működési kérdéseiről Magyarországon 1990-től napjainkig
 • Bándi Gyula: A visszalépés tilalma, mint minimális környezetvédelmi elvárás
 • Fábián Adrián: Gondolatok a magyar közigazgatási jogról
 • Hoffman István: Az államigazgatás lehetőségei a helyi önkormányzati működés befolyásolására Magyarországon
 • Benyusz Márta – Hulkó Gábor: A közösségi médiaplatformok új szabályozásának koncepcionális alapjai Lengyelországban
 • Lapsánszky András: Általános és különös hatósági eljárási szabályok viszonya a hazai elektronikus hírközlési igazgatásban
 • Patyi András: Magyary Zoltán és az összehasonlító államtudomány
 • Torma András – Ritó Evelin: Az EU intézményrendszer és működés XXI. századi sajátosságai magyar közjogi nézőpontból

A közigazgatás-tudomány fiatal tehetségei (doktorandusz-tanulmányok) – rovat:

 • Czibrik Eszter: Kontraktualitás a közigazgatásban, egy évszázad tendenciái

Rólunk

A KözigazgatásTudomány (KT) elektronikus formában, évente két alkalommal (júniusban és novemberben) megjelenő lap, melynek legfontosabb célja, hogy a legmagasabb tudományos és szakmai minősítésű, minőségű és rangú hazai tudományos folyóirattá, illetve országos összefogással meghatározó közigazgatástudományi fórummá váljon, mely nyitott a világ bármely részéből érkező színvonalas tudományos publikációkra, szakmai diskurzusra, vitára, tudományos vélemények szintetizálására, valamint összehasonlító kutatásokra, joggyakorlat- és jogesetelemzésre.

A lap a fiatal oktatók, kutatók támogatását is kiemelten fontosnak tartja, így nyitott a doktorandusz hallgatók közigazgatási témájú és tárgyú publikációira is. A lap címe is mutatja, hogy közjogi, közigazgatási tárgyú folyóiratként működik, mely felöleli a közigazgatástudomány, a közigazgatási jogalkalmazás, a közszolgáltatások, a közmenedzsment, a közpénzügyek, valamint a gazdaságigazgatás tárgyköreit. A folyóirat csak olyan korábban még nem publikált kéziratokat jelentet meg, amelyek eredeti és megfelelően megalapozott kutatási eredményeket mutatnak be. Minden publikált cikk kettős-vak szakértői bírálati, lektorálási eljárás alá esik.

A folyóirat végleges honlapja még fejlesztés alatt áll, előreláthatólag novemberre, a második lapszám megjelenésének időpontjára lesz kész és az Open Journal System-nek megfelelő publikálási rendszer szerint fog működni. E honlap a kozigtudomany.hu domain név alatt lesz elérhető.